Möt vår nya utvecklingschef Janika Rehn

Möt vår nya utvecklingschef Janika Rehn

Hej!
Jag började på Infrakit i början av maj. Jag kommer ursprungligen från Helsingforsområdet i Finland, där jag även avlagt min magisterexamen i transport- och miljöteknik med inriktning på geoteknik och bergteknik vid Aalto-universitetet. Sedan dess har jag också avlagt studieprogrammet Global BIM Management for Infrastructure Projects. Jag inledde min karriär som geoteknisk ingenjör vid Pöyry Finland. År 2015 erbjöd Pöyry mig en utomlandstjänst som involverade BIM och designkoordinering för Follo Line EPC-projektet i Oslo, vilket jag tackade ja till. Det som var meningen att bli ett till två år i Norge förvandlades sakta till ett permanent uppehållstillstånd i Norge. Efter Follo Line har jag arbetat som BIM Lead vid Implenia Norge och hos Sporveien, tunnelbane- och spårvagnsinfrastrukturens anläggningsägare i Osloregionen. På bägge poster har jag ansvarat för utveckling av organisationens BIM-strategi, BIM-fallstudier, mallbaserade arbetsflöden och BIM-krav för utvecklingsprojekt.

Även om jag drogs till BIM främst för att jag tyckte det var så roligt har min främsta motivation till att fortsätta arbeta med BIM alltid varit den enorma potential som digitala arbetsprocesser har för att göra byggbranschen mer ekologiskt hållbar. Jag ville börja jobba på Infrakit då jag tyckte att företaget är fullt av folk som delar samma vision.

Jag har konstaterat att Infrakit har ett väldigt internationellt team av medarbetare med en mycket omfattande och varierad erfarenhet av branschen. Jag ser fram emot att utbyta idéer med mina kollegor och få nya perspektiv på gamla problem.

På fritiden gillar jag att resa och lära känna andra kulturer. Därför gör jag även volontärarbete för AFS, en ideell organisation som specialiserar sig på interkulturellt lärande. Jag gillar att koppla av med yoga och att dansa olika stilar från klassisk balett till modern jazz och salsa. Om helgerna älskar jag att fly till de norska fjällen med min pojkvän för att åka skidor eller vandra, beroende på årstid.

Damyanti Rathore
August 11, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

ProDigials forskningsprogram tilldelas pris vid infrastrukturevenemanget Kuntatekniikan päivät i Björneborg, Finland – Infrakit del av pilotprojekt i Lahtis och Jyväskylä

ProDigials forskningsprogram tilldelas pris vid infrastrukturevenemanget Kuntatekniikan päivät i Björneborg, Finland – Infrakit del av pilotprojekt i Lahtis och Jyväskylä

Tammerfors universitet rapporterade ursprungligen om ämnet den 8 juni 2022. Läs originalartikeln på finska här.

Forskningsprogrammet ProDigial vid universitetets forskningscenter Terra tilldelades pris som ett framgångsrikt utvecklingsprojekt vid infrastrukturevenemanget Kuntatekniikan päivät i Björneborg.

Finska kommunalteknikförbundet (FAME) delar årligen ut priset ”Kuntatekniikkas utvecklingsprojektsprestation” till betydande bygg- och utvecklingsprojekt som har en bred nationell inverkan.

Syftet med forskningsprogrammet är att utveckla medel och verksamhetsmodeller som förbättrar produktiviteten, främjar utnyttjandet av digitalisering under hela infrastrukturens livscykel och ger en helhetsbild av systemet. Praktiska infrastrukturprojekt som testar nya medel och verksamhetsmodeller utgör en integrerad del av forskningen. (8 juni 2022 tuni.fi)

Infrakit har varit involverad i forskningen i pilotprojekten som genomförts i Lahtis och Jyväskylä.

Infrastrukturprojektet som genomförts vid en gammal garnison i Hennala, Lahtis, fokuserar på att bygga ett bostadsområde för 5 000 personer, på ett sätt som respekterar traktens historia och med hjälp av den tidiga entreprenörsinblandningsmodellen. Syftet med projektet, där Infrakit är en viktig applikationsleverantör och utvecklingspartner, är att utveckla en verksamhetsmodell för att ställa och verifiera kvalitetskrav.

Pilotprojektet som genomfördes i Jyväskylä syftar till att utveckla BIM-användningen inom platsförvaltning. Projektet med inriktning på återställandet av Tourujoki älv fungerar som utvecklingsplattform. I projektet agerar Infrakit som en viktig applikationsleverantör som utför det praktiska arbetet med att ge en ögonblicksbild för platsförvaltning.

Läs mer om forskningen och pilotprojekten på finska här.

Damyanti Rathore
July 5, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit kommer att delta på bauma 2022 med digitalisering av infrastruktur i förgrunden för våra sinnen

Infrakit kommer att delta på bauma 2022 med digitalisering av infrastruktur i förgrunden för våra sinnen

Bauma 2022 närmar sig med stormsteg. Evenemanget kommer att hållas i München mellan 24-30 oktober. Infrakit kommer att finnas i hall A2 Bauma Digital i monter 213. Vi är särskilt glada över att diskutera följande ämnen med såväl partners som kunder: digitalisering och hållbara infrastruktur-byggarbetsplatser.

”Jag hoppas kunna se ett ökat intresse för att förbättra digitaliseringen inom infrastruktursektorn hos besökare.” säger Teemu Kivimäki som VD för Infrakit Group Oy

Utöver våra egna ämnen av intresse, ser vi även fram emot Baumas stödprogram som inkluderar följande:

  • Morgondagens byggmetoder och material
  • Vägen till autonoma maskiner
  • Gruvdrift – hållbar, effektiv och pålitlig
  • Digital byggarbetsplats
  • Vägen till noll utsläpp

Pasi Joensuu, Senior Vice President för försäljning och affärsutveckling ser fram emot att träffa gamla vänner och nya människor från branschen. ”Jag är intresserad av den ökade nyfikenheten på digitalisering av infra-byggbranschen och hållbarhet. Jag vill lära av besökarna om deras utmaningar och motivation att lösa dessa utmaningar och skapa nya partnerskap.”

”Infrakit har nu framgångsrikt tagit sig in på DACH-marknaden, och jag ser fram emot att träffa alla fantastiska människor och experter från vår civila byggindustri för att diskutera digitalisering och hur lösningar som vår kan hjälpa till att genomföra byggprojekt på ett mer hållbart och effektivt sätt.” säger Stefan Argiriu försäljningsdirektör för Infrakit Deutschland GmbH

Boka dina biljetter till eventet nu!

Damyanti Rathore
July 1, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakits lättanvända lösningar och expertstöd hjälper till att öka anammandet och lyckas med implementeringen

Infrakits lättanvända lösningar och expertstöd hjälper till att öka anammandet och lyckas med implementeringen

Infrakit ser till att alla projektparter arbetar med de senaste planerna och scheman för att undvika slöseri med resurser och dyra fel, samtidigt som effektiviteten på arbetsplatsen ökar. Våra erfarna experter arbetar nära kunderna och besöker deras byggarbetsplatser och kontor vid behov. Vi utformar alltid våra servicelösningar efter kundernas behov för att uppnå de bästa resultaten.

Med hjälp av ett implementeringsprojekt kan vi tillsammans uppnå bästa möjliga resultat, baserat på våra kunders feedback. Detta projekt börjar med en grundlig Infrakit-utbildning. Därefter arbetar vi med implementeringen av Infrakit i gemensamma workshops där vi väljer ut målsättningar, skapar en plan och sätter tydliga mål och indikatorer för verksamheten. Våra experter samarbetar med kunderna för att genomföra pilotprojekten under hela deras livscykel.

Byggt enligt planerna

Infrakit möjliggör enklare samordning av planer och kvalitetssäkring, vilket leder till slutprodukter av hög kvalitet, som är färdiga och lämpliga för digital konstruktion. Aggregering av det som faktiskt byggts möjliggör framstegs- och kvalitetskontroll.

”Infrakit används som projektbank i projektet – alla planer och kvalitetsuppdrag i realtid hanteras genom Infrakit. Detta är viktigt för projektets intressenter som vill att kvalitetsigenkänning ska ske omedelbart under arbetet och inte på det traditionella fördröjda sättet. Utan Infrakit skulle kvalitetsimplementeringen inte bara försenas, utan den skulle också kräva mer arbete: kvalitetsrapporter och lagring av dessa i en projektbank. Nu finns det inget behov av det, utan alla kvalitetsmätningar och verkligt byggda mätningar visas i realtid när punkterna tas.
Samtidigt kan kvalitetsdata kombineras med platsen, till exempel materialcertifikat, trummor, och så vidare, dokumenteras. Det är möjligt att titta på vilka kvalitetsmätningar som finns i varje enskilt fall.”
– Sami Laakso, projektledare, Kreate i projektet Klaukkala Bypass

Statusrapportering och dokumentation

Pilotprojekten följs systematiskt enligt projektplanen. Projektets resultat jämförs sedan och mäts med de ursprungliga målen som definierats i workshoparna. Efter projektet skapar vi en slutrapport som tydligt redovisar projektets utmaningar, fördelar och möjligheter. Utifrån den informationen skapar vi en uppföljande handlingsplan för kunden. Genom konkreta åtgärder underlättar den det praktiska arbetet och digitaliseringen av design och byggande.

Medvetenhet om realtidsläget och projektets framstegsstatus finns på plattformen som kan nås genom olika enheter, till exempel smartphones och surfplattor som är lätta att använda i fält. Övervakning av projektförloppet kan göras med hjälp av kartläggning och loggpunkter för maskinstyrning, foton, ortofoton och drönarvyer.

”HSY kan se foton och färdigställda rörledningsnät via Infrakit. Fotona ger värdefull information om hur anläggningsarbetet fortskrider. Infrakits ortofoton har lovordats, eftersom de ger en uppdaterad bild av läget. Under implementeringsfasen kan förmännen också se bilderna och lägesbilderna i Infrakit på byggarbetsplatsen, på sina surfplattor.
– Tomi Mäkelä, huvudinspektör i projektet: Jokeri Light Rail

Damyanti Rathore
June 23, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit ökar förtroendet för entreprenörerna i infrastrukturprojekt genom att tillhandahålla realtidsinformation

Infrakit ökar förtroendet för entreprenörerna i infrastrukturprojekt genom att tillhandahålla realtidsinformation

Entreprenörer behöver tillgång till all projektinformation för att uppfylla projektägarnas krav, och det är där Infrakit kan hjälpa till. Infrakit omvandlar dina projekt till mer kontrollerade processer som möjliggör ett mer harmoniserat arbetssätt.

En vanlig utmaning för entreprenörer är att hålla sig inom budgeten och tidsschemat, samtidigt som infrastrukturägarens krav uppfylls. Infrakit sertill att alla parter i infrastrukturprojektet arbetar med de senaste planerna och aktuellt schema för att undvika resursslöseri och att dyra fel uppstår, samtidigt som du har möjlighet att fakturera för allt extraarbete.

Genom att ha tillgång till realtidsinformation är du ständigt uppdaterad om allt som sker på byggarbetsplatsen i syfte att öka tilliten i hela organisationen.

”Det är enkelt på dessa grunder: genom öppenhet och insyn kan man följa hur projektet fortskrider och arbetstiden nyttjas på ett mer effektivt sätt än tidigare.”
Jag ser inga andra alternativ för hur infrastrukturprojekt kommer att genomföras i framtiden: en kombination där byggarbetsplatser drivs genom maskinstyrning och system för byggarbetsplatsledning som t.ex. Infrakit. Det finns inga andra sätt att färdigställa infrastrukturprojekt på. Detta är Arbetssättet med stort A. Jag kan inte föreställa mig något annat sätt.”
– Lantmäterichef, Petri Honkanen, Lahtis stad, om projektet Suoniitynkatu, en gata i ett bostadsområde

Tack vare ett mer effektivt arbetssätt minskar resursslöseriet och det krävs mindre omarbetning, och detta leder direkt till ett mer hållbart sätt att bygga.

Kostnadsbesparingar i de totala projektkostnaderna möjliggörs genom fortlöpande dokumentering

Tack vare den fortlöpande dokumenteringen av projektets fortskridande, kvalitetskontroll och överlämningsmaterial kan du enkelt hålla reda på vad som görs på din byggarbetsplats och se till att dina underleverantörer arbetar effektivt. Detta säkerställer att de gör rätt saker, håller sig till det planerade tidsschemat och upprätthåller kvaliteten utan att överdebitera dig.

Maskinanvändningsdata och lastbilsövervakning, tillsammans med volym- och schemaläggningsspårning, kan öka effektiviteten på byggarbetsplatsen och tunga maskiners effektivitet från 50 % till 90 %.

”Vi ville ha all maskinstyrning på ett och samma ställe.” Detsamma gäller foton, modeller och uppdatering av nya versioner. Tidigare använde vi flera program med olika portaler. Detta innebar att vi var tvungna att skicka modeller flera gånger. På Infrakit samlas de ihop. I ett nyckelfärdigt kontrakt som detta finns det många modeller och uppdateringar. Istället för att gå igenom fem olika portaler håller det sig nu till en. Sammantaget ger detta en mycket effektivare maskinstyrning.”
– Eirik Frimannslund om projektet PEAB building E6 Moelvkrysset (på engelska)

Damyanti Rathore
June 6, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Presentation av Srikanta Patra, ansvarig för kvalitetssäkring

Presentation av Srikanta Patra, ansvarig för kvalitetssäkring

Om Srikantas bakgrund

Jag heter Srikanta Patra, och det känns jätteroligt att få tillträda min nya tjänst som ansvarig för kvalitetssäkring och bli en del av den trevliga arbetskulturen på Infrakit
Jag är född och uppvuxen i Indien och tog min ingenjörsexamen i informationsteknik och min MBA i detaljhandels- och distributionskedjeförvaltning.
De senaste 15 åren har jag arbetat inom kvalitetssäkring, vilket inbegriper databaser, API, resultat och automatisering på områden som t.ex. bankväsende, detaljhandel och för kunder som t.ex. Nordea, Fiskars och Neste.

Varför ville du börja arbeta hos Infrakit?

Att börja på Infrakit kändes som en unik möjlighet att bli en del av ett energiskt team. Det är alltid motiverande att arbeta med ny teknik som t.ex. molnplattformar, API, och mobilt på infrastrukturområdet.

Vad ser du mest fram emot i framtiden?

Att få lägga till kvalitetssäkring som en tjänst till Infrakits produkter, både frontend- och backendtjänster, så att kundupplevelsen alltid är god, oavsett vilken tjänstezon det handlar om.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

På fritiden gillar jag badminton, cricket och att resa till olika städer runtom i världen. Nuförtiden uppskattar jag att vara förälder och tillbringar många timmar i HopLop med min treårige son.

Damyanti Rathore
May 27, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.