Referenser

Kvalitetssäkringskonsult under projektet för riksväg 4 mellan Kirri och Tikkakoski: landsvägssträckan färdigställdes åtta månader tidigare än planerat och inom ramen för budgeten

Områdeschef Arto Hyvärinen från Welado beskriver kvalitetssäkringen i realtid under projektets gång ur kundens och konsultens synvinkel.

Read more »
 
Projektet på riksväg 4 mellan Kirri och Tikkakoski – åtta månader tidigare än planerat och inom ramen för budgeten – Lantmäterichefen reflekterar över projektledningen

Projektet på riksväg 4 slutfördes åtta månader tidigare än planerat och utan att budgeten behövde ökas. Infrakit användes exempelvis i tillsynen över byggarbetsplatsen och för kvalitetssäkring i hela projektorganisationen. Vi intervjuade Destias lantmäterichef, Markku Palkama, om användningen av Infrakit i projektledningen och kvalitetssäkringen i realtid

Read more »
Edelaraudtee AS digitaliserar sina byggprocesser med Infrakit

Edelaraudtee AS är ett järnvägsföretag inom infrastruktur som ingår i Edelaraudtee Group och är verksamt i Estland. Företaget förvaltar 223,8 km järnvägslinjer (138,9 km på linjen Tallinn-Lelle-Pärnu, 79,6 km på linjen Lelle-Türi-Viljandi och 5,3 km på linjen Liiva-Ülemiste) och 11 järnvägsstationer, samt 20 passagerarplattformar utanför stationerna.

Read more »
Bangs Oppmåling AS

Einar Gladhaug berömmer Infrakit som en samarbetsplattform för olika yrkesgrupper som är involverade i väg- och vatten- och avloppsprojekt. Einar var tidigare sektionschef vid norska vägförvaltningen och nu VD för Bangs Oppmåling AS.

Read more »
NCC – Bergens spårväg

NCC är ett av norra Europas ledande företag inom konstruktion, infrastruktur och fastighetsutveckling. Koncernen har ca. 15 500 anställda och en årlig omsättning på 54 miljarder kronor (2019).

Read more »
Roald Madsen AS

Firman är verksam i hela norra Norge och såväl internationella som nationella och kommunala kunder. Några av företagets pågående projekt omfattar arbete på Tromsö Flygplats Terminal, Evenes skola och Bodö Smarthotel.

Read more »
Dura Vermeer anlägger ny asfalt i Hoofddorp tack vare marXact och Infrakit

Read more »

1 2 3 6