Riksväg 4 antas bli klar 22 veckor i förtid

Riksväg 4 antas bli klar 22 veckor i förtid

Vår kund Destias projekt Riksväg 4 inleddes 2018 och kommer att slutföras 2023, projektets kund är finska Trafikledsverket.

National Road 4 is improved between Kirri, Jyväskylä and Vehniä, Laukaa. Mellan Kirren och floden Makkarajoki går vägen i en ny terrängkorridor, och mellan floden Makkarajoki och Vehniäs trafikplats ligger motorvägen i den nuvarande terrängkorridoren.

Riksväg 4 byggs som en 2+2-väg med en mittbarriär. Förutom motorvägen byggs en parallell väg för hela sektionen. (Destia.fi på engelska)

Arbetet mellan Kirren och Tikkakoski har redan kommit halvvägs. Det största projektet för den här sommaren blir att belägga delar av vägen med asfalt. Under sommaren har en tredjedel av detta projekt slutförts.

Enligt projektledare Jarmo Niskanen från finska Trafikledsverket har byggnadsarbetet med vägen gått väl och framskridit snabbare än planerat. (Yle 19.7.2021. på finska)

Vägen skulle vara klar att öppnas 2023, men enligt projektledaren kan vägen tas i bruk tidigare.

“Vi ligger före tidtabellen, den nya vägen kommer att vara öppen för trafik i juni 2022”, säger Niskanen.

Enligt Niskanen har de bidragande faktorerna för denna utveckling varit utmärkta resurser och entreprenörer. En viktig orsak har också varit moderniseringen av formgivning och konstruktion.

Projektplaner har skapats med hjälp av 3D-modeller, vilket varit fördelaktigt i att främja konstruktionen och i att följa dess utveckling och genomförande i enlighet med planer ända ner till millimeternivå.

“Med modellbaserad formgivning har vi sparat ungefär 22 veckor, så ungefär sex månader av lösa ändar har kapats, vilket också syns som bättre effektivitet på konstruktionssidan”, säger Niskanen.

Läs originalartikeln från YLE här (på finska)

Damyanti Rathore
July 21, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.