Hållbarhet

En lämplig digitalisering av projekt kommer att göra det möjligt för dig att bygga infrastruktur på ett hållbart sätt. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för infrastrukturbranschen att bli hållbar.

%

En lämplig digitalisering gör det möjligt för din organisation att få högre poäng i hållbarhetsbedömningar som t.ex. CEEQUAL eller ESG

%

Genom enbart effektivitetshöjande digitalisering minskas ett projekts koldioxidavtryck med 5 %, och med vår hjälp kan du göra denna inverkan mycket större

Korrekt digitalisering av ett infrastrukturprojekt kommer att bidra till minst nio mål för hållbar utveckling

Mät & sätt ett tak

Vår gemensamma resa mot att begränsa infrastrukturprojektens koldioxidavtryck börjar med att vi går från att uppskatta projektens koldioxidavtryck till att faktiskt mäta avtrycket.

Få kännedom & optimera

När vi kan spåra det faktiska koldioxidavtrycket, och jämföra det med uppskattningarna, är det dags att börja optimera vårt arbete. Vårt mål är att hjälpa dig att förstå vilka delar av projekten som påverkar ditt koldioxidavtryck och på vilket sätt vi kan begränsa denna påverkan. I slutändan kan du fatta så pass välgrundade beslut att du kan sträva efter en önskad avvägning mellan ekonomiska och miljömässiga faktorer

Koldioxidfri infrastruktur

Vi är alla medvetna om att vi arbetar i en bransch som har ett av de största koldioxidavtrycken. Vårt arbete för en koldioxidfri och hållbar infrastruktur är något vi stolt kan dela med oss av till framtida generationer. Låt oss visa vägen tillsammans!

Kontakta oss om hållbarhet

Jere Syrjälä
Product Manager
Jere.syrjala@infrakit.com
+358 50 365 7875