Welcome the new Infrakit version 3.8.0, where construction collaboration has been taken into a whole new level!

Welcome the Infrakit version 3.8.0, where your construction collaboration is brought to a whole new level!

We are delighted to release the Infrakit version 3.8.0 to general availability! This version brings many long-awaited features, such as turbo-charged 3D visualization, mobile access to saved views, and wider support for Kilometer posts of Railway stationing. And these are only to name a few of the absolute highlights of the release. 

Fast loading and rendering of 3D visuals 

Infrakit has now an intelligent way of optimizing the visualization of 3D models. Firstly, the time for model files to open is now drastically quicker. Secondly, all content opened renders about 10x faster! This improves your experience of 3D visualization on large job sites. 

Please note the new Shade button that highlights the edges of the structures also when they are under other models.  

Psst… look at those even more awesome point clouds! 

Mobile Saved Views 

Collaboration from the field can now be done at a whole new level. With mobile access to saved views, you will be able to select a subset view of the site and share it with all the users you want to collaborate with on the field. Were you either inside your office or on the field with only a mobile phone in your pocket, saved views will save a ton of time and effort from you by showing only the necessary information that another user wanted to share with you.  

Railway kilometer posts 

If you are using Infrakit in a railroad construction project, this is an absolute must-have for you guys, and we are happy to have it ready for you. Now that all the kilometer posts, hence, stations are displayed in Infrakit, locating documents and all the other information is a peace-of-cake. Further improvements to this feature are upcoming in later releases! 

Check the more in-depth list of new features and improvements of this version from:  https://support.infrakit.com/help/infrakit-office-version-3-8-0 

Jere Syrjälä
November 18, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Säkra ett lyckat projekt genom att granska och godkänna projektkvaliteten genom visuell dokumentation

Säkra ett lyckat projekt genom att granska och godkänna projektkvaliteten genom visuell dokumentation

Med Infrakit förbättras konstruktionens helhetskvalitet genom övervakning i realtid. Med hjälp av projektets realtidsvy kan du åtgärda fel och vid behov göra snabba ändringar. Det här sparar tid och hjälper dig att hålla tidtabellen.

I den här bloggen talar vi om hur vår ett systems arkitektur sparar både pengar och besvär samt säkerställer effektivt underhåll av tillgångar och realtidsdata i vardagen för allt från projektledare till byggare.

Bättre helhetskvalitet genom övervakning i realtid

Med Infrakits molnplattform förbättras konstruktionens helhetskvalitet genom att övervaka kvaliteten och processen i realtid. Den gör att du kan du åtgärda fel och vid behov göra snabba ändringar. Projektets realtidsvy sparar tid och hjälper dig att hålla tidtabellen.

– Ur mitt perspektiv som kvalitetschef gör Infrakit det mycket lättare att övervaka projektet på fältet. Det finns ingen orsak att resa 35 kilometer för varje liten sak när jag enkelt kan kontrollera den från min datorskärm på kontoret. Jag är inte bunden till en tid eller plats. Det har varit en stor lättnad att jag i realtid ser hur projektet fortskrider.

Jussi Laamanen, kvalitetschef vid YIT för projekt E18 Hamina – Vaalimaa

Effektivt underhåll av tillgångar tack vare centraliserad datahantering

Vid E16 Eggemoen–Olum säger BIM-koordinator Mohammed Ziani att det finns fyra byggarbetsplatser med två huvudprojekt, en sidoväg och en aktivitetsväg. Han konstaterar att Infrakit har underlättat interaktionen mellan punkterna.

– Infrakit underlättar den kopplingen. Det finns en del grundläggande data som är de samma för alla arbetspunkter, så jag får en enkel översikt över dem. Om det finns information som behöver skickas till interventionsvägen, är det praktiskt att hämta filer och överföra dem till platsen vi delar med entreprenören.

Läs mer om fallet här »

Realtidsdata för alla inblandade oavsett plats

Infrakit samlar in realtidsdata från byggarbetsplatsen för att förse alla parter med aktuell information om hur arbetet fortskrider. Informationen är tillgänglig på olika enheter, från datorer till smarttelefoner.

– När vi planerade pilotprojektet ville vi dra nytta av finsk erfarenhet och know-how – därför valde vi Infrakit-plattformen. Den största fördelen med Infrakit föds i byggprocessen, där man kan bära med sig hela projektdokumentationen överallt i en smarttelefon eller surfplatta. Vi kan också tillgå informationen via vilken som helst dator utan att ha någon specifik CAD- eller planeringsmjukvara. Slutligen har vi en möjlighet att kontrollera planeringslösningen i 3D.”

förklarar Anti Palmi, chef för vägbyggnads- och underhållsavdelningen vid estniska vägförvaltningen, gällande pilotprojektet gör beläggning av T22 Torma-Levala overlay 

Anssi Johansson
November 13, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.