Infrakit länkar samman projektdeltagare i ett gemensamt informationshanteringssystem

Infrakit länkar samman projektdeltagare i ett gemensamt informationshanteringssystem

Arbetsmiljön som Infrakit designades för är tämligen omfattande och mångsidig. Infrastrukturprocesser involverar många olika parter: infraägare, konstruktörer, entreprenörer och underleverantörer. Dessa parter har dessutom olika synpunkter och behov när det gäller en smidig och effektiv byggprocess. Det är precis därför som Infrakit har utvecklats för hela livscykeln för anläggande av infrastruktur.

Infrakit gör det möjligt för alla parter att dela information i realtid för att säkerställa att projekten lyckas, att få åtkomst till visuell, platsbaserad dokumentation för att förbättra kvalitetskontrollen och hantera blandade maskinparker på en gemensam plattform för att höja effektiviteten på byggarbetsplatsen.

I den här artikeln förklaras kort och koncist hur Infrakit tar sig an några av de största utmaningar som dessa olika intressenter ställs inför i det dagliga arbetet. Under våra tolv år i branschen har vi lärt oss att dataflöde och delad information är avgörande för att en byggprocess ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.

Infraägare – Effektivisera er projektledning

Några av infraägarnas typiska problem är projektkostnader, schema och konstruktionskvalitet. I dagsläget ökar även pressen när det gäller digitalisering och hållbarhet.

Infrakit gör det möjligt för infraägare att påskynda digitaliseringen genom en molnlösning samtidigt som de även förses med experttjänster som höjer effektiviteten i verksamheten. Tack vare hur plattformen är konstruerad förbättras även kvaliteten genom åtkomst till information i realtid under projektets hela livscykel, vilket ökar tilliten och insynen för alla berörda parter. Projektkvaliteten kan granskas och godkännas genom visuell dokumentation, vilket säkerställer projektets framgång.

Konstruktionsarbetet kan genomföras med hjälp av 3d-ritningar för att möjliggöra ett förbättrat arbetsflöde. Tidsåtgången för omarbetningar samt väntetiderna minskas drastiskt, och detta gör även koldioxidutsläppen från projektet, vilket i slutändan leder till ett mer hållbart sätt att bygga.

Med ett lanseringsprojekt som utgångspunkt kan infraägarna digitalisera sina processer fullt ut med hjälp av Infrakit Services. Tack vare plattformen kan ägarna minska de totala projektkostnaderna med upp till 20 %. Infrakit har gjort det möjligt för våra kunder att arbeta mer effektivt och samarbeta bättre. Många infrastrukturprojekt har slutförts snabbare än planerat och med stora besparingar.

Entreprenörer – Ge din byggarbetsplats ett enormt lyft

Entreprenörerna måste säkerställa lönsamheten i det pågående projektet. Genomförandet av projektet har central betydelse och måste tillmötesgå ägarens krav vad gäller kostnader, kvalitet och tidsplan. Infrakit, i egenskap av en centraliserad molnplattform, gör det möjligt för entreprenörerna att enkelt och effektivt kontrollera konstruktionens alla faser, resurser, verktyg och maskinpark. Man kan få lägesbilder i realtid och se projektförloppets aktuella status på enheter som exempelvis smartphones och surfplattor, som är enkla att använda på byggarbetsplatsen.

Genom att se information i realtid kan entreprenörerna hantera och dela visuella data för att förbättra projektet och kvalitetskontrollen, samtidigt som det ökar tilliten och insynen. Det blir enkelt att lyckas med det praktiska genomförandet med hjälp av en lättanvänd lösning och expertsupport.

För ledningen av masstransporter erbjuder Infrakit ett kraftfullt verktyg. Du kan övervaka lastbilar i realtid och få helt dokumenterad logistik automatiskt. I allmänhet får entreprenörer bättre kvalitetskontroll med färre fel och omarbetningar, vilket även innebär färre fordringar. Genom att länka samman data, människor och maskiner ser Infrakit till att alla parter i projektet arbetar med de senaste planerna och tidsplanerna för att undvika slöseri med resurser och kostsamma fel, vilket i slutändan leder till ett mer hållbart arbetssätt.

Infrakit, som inte är knutet till utrustnings- och programvarumärken, kan användas ihop med olika typer av maskiner och integrationer. Överlämningsfasen befrias från stress eftersom all konstruktionsinformation redan finns i Infrakit. Övervakningen av projektförloppet kan skötas med hjälp av kartläggning och loggpunkter för maskinstyrning, foton, ortofoton och drönarvyer.

Sömlöst informationsflöde från konstruktions- och anläggningsfasen till dokumentation av kvalitet

Konstruktörerna måste se till att konstruktionsritningarna är praktiskt genomförbara. Vid behov bör även relationshandlingarna och avvikelserapporterna kontrolleras. Dessutom, hur kan jag se till att kunden har de senaste konstruktionsritningarna till sitt förfogande vid varje givet tillfälle? Med Infrakit är allt detta enkelt. Konstruktörer kan effektivt samla in byggresultatsdata och överlämna dokumentation från Infrakit. Realtidsvyn via Infrakit gynnar alla berörda parter tack vare bättre kommunikation, samarbete och dokumentation i realtid.

De första stegen mot mer digitaliserade och hållbara infrastrukturprojekt

Om ditt företag är intresserat av att digitalisera sina projekt är det första steget att kontakta våra försäljningsexperter, och därefter bokar vi in ett kostnadsfritt planeringsmöte. Vi kommer att fastställa alla behov, och ett lanseringsprojekt kan planeras i enlighet med kundens behov. Vårt serviceteam är redo att hjälpa och ge vägledning när det gäller vår plattform och alla steg som tas med den nya, modellbaserade byggprocessen.

Damyanti Rathore
April 14, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Presentation av anställd: Jere Syrjälä

Presentation av anställd: Jere Syrjälä

Vad trevligt att se dig här! Jag heter Jere och började på Infrakit i början av året. Jag kommer att göra mitt examensarbete på Infrakit för att bedöma hur infrastrukturen på byggföretag påverkas av den molnbaserade digitaliseringen i deras hållbara utveckling. Wow, sakta ner! Jag kan förklara det på ett enklare sätt.

Mitt examensarbete kommer att ge dig mer kunskap om hur du kan nå hållbarhetsmålen med hjälp av Infrakit. Om du använder Infrakit kan du visa hur din organisation arbetar mot målen för hållbar utveckling med hjälp av digitalisering. Om du är entreprenör kan du få fler kontrakt genom att möta de ökande hållbarhetskraven från ägare genom att använda Infrakit. Om du inte har med detta att göra alls kan du fortfarande lära dig att förstå hur digitalisering hjälper till att skapa ny infrastruktur, och att den inte bäddar där dina barnbarn ska ligga i framtiden, utan erbjuder dem en bättre och mer hållbar framtid.

När jag har avslutat mitt examensarbete får jag en masterexamen från Vasa universitet, med huvudinriktning på Industriella systemanalyser. Jag har tidigare arbetat med praktisk affärsutveckling inom förnybara lösningar för energiindustrin, och jag har även arbetat på ett nystartat företag inom gigekonomin. En hållbar framtid har alltid varit central för mitt intresse att öka min kunskap och att lära mig.
Jag skulle beskriva mig själv som en byggare med flera intressen, som utövar calisthenics, lyssnar på e-böcker och hittar på nya smeknamn till min katt på daglig basis. Jag är superglad över att finnas här för dig!

Damyanti Rathore
April 8, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.