Tjänster

Med hjälp av Infrakit Tjänster vill vi hjälpa våra nuvarande och nya kunder få största möjliga nytta av att använda Infrakit-plattformen på bästa möjliga sätt och att lyckas med att digitalisera byggande. Vår mission är att erbjuda våra kunder ett genuint mervärde i varje skede av infrastrukturens livscykel.

infrakit
infrakit

Ibruktagningsprojekt

infrakit

Utbildningar

infrakit

Experttjänster

Våra erfarna experter har ett nära samarbete med kunden och besöker vid behov kundens byggen och kontor. För att garantera bästa möjliga slutresultat planerar vi alltid en tjänstelösning efter kundens behov. Tjänstehelheten är uppdelad i tre alternativ som beskrivs nedan.

Ibruktagningsprojekt

Utifrån responsen från kunderna når vi tillsammans det bästa möjliga slutresultatet med hjälp av ett Ibruktagningsprojekt. Vi inleder våra Ibruktagningsprojekt med en grundlig utbildning i Infrakit. Därefter arbetar vi med ibruktagandet av Infrakit i gemensamma workshoppar: vi väljer pilotobjekt, skapar en projektplan och ställer upp tydliga mål och mätare för verksamheten. Våra experter ledsagar kunden genom hela pilotprojektets livscykel.

Vi följer systematiskt upp pilotprojekten i enlighet med projektplanen. Projektets utfall jämförs och mäts med de ursprungliga mål som fastställts i workshopparna. Efter projektet utarbetar vi en slutrapport, där vi tydligt beskriver projektets utmaningar, nyttor och möjligheter. Utifrån dessa uppgifter utarbeta vi för kunden en plan för fortsatta åtgärder med vars hjälp vi genom konkreta åtgärder kan gå vidare i det praktiska arbetet med planering och byggande och i digitaliseringen.

Utbildningar

Vi erbjuder en omfattande Infrakit Grundutbildning och skräddarsyr riktade utbildningar efter kundens behov. I utbildningarna beaktas projektets mål samt olika roller och uppgifter i projekten.

Experttjänster

Tillsammans med kunden säkrar vi att vi kan föra projektet i mål med hjälp av Infrakit-plattformen. Vi producerar ett genuint mervärde genom att bland annat erbjuda tekniskt stöd och modellgranskningstjänster. Vi hjälper till att skapa en kontinuerlig lägesbild för visualisering av de ärenden som behandlas vid arbetsplatssammanträdena samt säkerställer att det produceras högklassig utfallsinformation för projektets dokumentation och egendomsförvaltning.

Citat ur kundrespons

En intressant dag, med tydliga, bra presentationer av Infrakits funktioner. Tack vare övningarna var det lätt att hålla fokus under dagen.

Utbildningen var välarrangerad, övningarna var illustrerande. En riktigt bra grundkurs. Vi funderade i grupp på behovet av fortbildning enligt målgrupp.

Materialet är bra. Kunskaperna om programmet är på verkligt hög nivå. Fina nya funktionaliteter och praktiska nyheter även för “gamla” användare.

Ett fint startpaket med grunder i hur man använder programmet. En tillräckligt elementär nybörjarnivå som gör att alla hänger med. Tidigare visste jag inget alls om programmet, nu kan jag säkert använda åtminstone de grundläggande funktionerna.

Kontakta oss

Tero Maijala
BIM Specialist, BIM Services
tero.maijala@infrakit.com
+358 40 58188 45

Ilkka Tieaho
VP, Services
ilkka.tieaho@infrakit.com
+358 40 6758488

Manu Marttinen
Development Manager, Services
manu.marttinen@infrakit.com
+358 40 50083 95

Vill du höra mer om våra tjänster?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.