Autodesk och Infrakit Connect för projektdesign och konstruktion av civil infrastruktur

Autodesk och Infrakit Connect för projektdesign och konstruktion av civil infrastruktur

För att få ett bättre informationsflöde under projektets livscykel behöver intressenter öppna format som förbättrar samarbetet och minskar risken för att förlora data och behöva sammanställa data igen.
Autodesk och Infrakit har etablerat ett partnerskap för att minska avstånden mellan projektfaserna med hjälp av öppna format för informationsutbyte. Med Infrakit är det nu möjligt att använda 3D-designer från Autodesks designverktyg för civilingenjörer, Autodesk® Civil 3D® och Autodesk® InfraWorks®. Användare kan utnyttja och validera 3D-designer i konstruktionsarbetet via Infrakits molnplattform.

Integrationen med Autodesks ledande tekniker gör det möjligt för kunder att skicka vidare kontrollerade designer till fältlösningar som maskinkontrollsystem (MC) via Infrakit för att skapa och säkerställa en gemensam förståelse bland intressenterna. MC använder data från källor som 3D-modeller för att vägleda konstruktionsutrustning under markarbeten. Användare kan säkerställa förbättrad säkerhet, effektivitet och kvalitet samtidigt som inverkan på miljö, schema och kostnader minskas.

Detta partnerskap, samt framstegen i öppna format för informationsutbyte, skapar mer sammankopplade data- och informationsarbetsflöden från design till konstruktion. Det är avgörande för att projektresultaten ska vara korrekta och hålla tiderna att vi kan förbättra våra kunders förmåga att samarbeta och säkerställa ett smidigt informationsflöde oberoende av leverantörer och tjänsteleverantörer.

”buildingSMART Infrastructure Room har arbetat med branschens intressenter och Railway Room för att utveckla tilläggen IFC (Industry Foundation Classes) så att infrastrukturen inkluderar vägar, broar, hamnar och järnvägar. Det finns ett tydligt behov av att förbättra informationsutbytet mellan fackområden under hela projektlivscykeln ända till driften för att utnyttja förbättrade tekniska funktioner utan att behöva skapa nya data vid varje skede” berättade Marek Suchocki, ordförande för buildingSMART International Infrastructure Room projektstyrningskommittén och Autodesk Global affärsutvecklingschef. ”Tekniska leverantörer har varit mycket involverade i utvecklingen, testningen och implementeringen av denna internationella standard för att bättre kunna demonstrera smidiga datautbyten som förbättrar antagningen av öppna format. Detta leder i sin tur till bättre projektresultat och mindre fel eller justeringar. Detta gör sist och slutligen hela infrastrukturbranschen mer produktiv och hållbar och detta bådar väl för framtiden.”

Genom att minska kommunikationsglappen mellan projektfaser kan intressenter undvika slöseri med resurser, dyra fel och de kan få de senaste planerna och tidtabellerna. Kunder som använder Infrakit kan nu synka designmodeller från Civil 3D och InfraWorks med maskinkontrollsystem. Den smidiga metoden förbättrar kvaliteten och övervakar framstegen som rapporteras från fältet i realtid. Dessutom kan kvalitetsdokumentationen som samlas i systemet enkelt lämnas över till informationsstyrningen av tillgångar – digitalt.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Autodesk, en teknisk ledare i vår bransch, för att ge våra gemensamma kunder förbättrade dataflöden från designfasen ända till konstruktionsfasen.” – Teemu Kivimäki, grundare och VD för Infrakit Group Oy. ”Många kunder använder produkter från båda företagen och vill skapa ett arbetsflöde där det krävs en smidig dataöverföring mellan dem.”

”Konvergensen av arbetsflöden för design och konstruktion, samt den digitala omvandlingen av AEC-branschen, skapar stort värde åt infrastrukturprojekt. Vi är glada över att vara i en position där vi kan hjälpa våra kunder förverkliga detta värde genom vårt partnerskap med Infrakit” – Eric DesRoche, Sr. Chef för AEC Design Strategy på Autodesk.

Om Autodesk

Autodesk förändrar hur världens designas och konstrueras. Vår teknik sträcker sig över arkitektur, teknik, konstruktion, produktdesign, tillverkning, media och underhållning och gör det möjligt för innovatörer att lösa både stora och små utmaningar överallt. Autodesk-programmet hjälper våra kunder att utforma och skapa en bättre värld för alla, från grönare byggnader till smartare produkter och mer fascinerande storsäljare. Läs mer på www.autodesk.com

Om Infrakit

Infrakit är en branschomvälvande digital plattform för att öka produktiviteten vid byggande av infrastruktur. Vi drivs av målet om en hållbar infraindustri – samtidigt som vi erbjuder 20 % besparingar i totala projektkostnader. Bland våra kunder finns världens mest avancerade byggföretag och infrastrukturägare. Vi har hjälpt våra kunder att digitalisera sina infraprojekt sedan 2010 – över 30 miljarder dollar i infrastruktur har byggts med Infrakit i mer än 2000 projekt i elva länder.

Damyanti Rathore
December 3, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Riksväg 4 planeras att öppna åtta månader före den schemalagda öppningen

Riksväg 4 planeras att öppna åtta månader före den schemalagda öppningen

Projektledare Jarmo Niskanen från Trafikledsverket berättar att de hoppas kunna flytta trafik till den nya vägen redan den 20 eller 21 december. (YLE 7.12.2021)

Enligt Niskanen har flytten till den nya vägsträckan noga planerats över tid tillsammans med dussintals människor som kommunicerar med varandra medan hindren avlägsnas.

“Vi kommer att ha en bil som leder trafiken åt båda håll för att få igång trafiken. Varken Trafikledsverket eller entreprenören kommer att anordna någon öppningsceremoni för vägen” berättar Niskanen.

“De låga temperaturerna har orsakat vissa förseningar, så vi kan inte säga säkert när vägen kommer att öppna. Vi är mitt uppe i att montera viktiga räcken, utan dem går det inte att använda vägen. Alla andra delar av vägen är klara” fortsätter Niskanen.

Öppningsdagen kommer enligt Niskanen att fastställas den 15 december. Som senaste datum planeras vägen att öppna i januari, upp till åtta månader före schemat.

Huvudentreprenören i projektet är Destia.

Läs mer om projektets bakgrund på Destia.fi (på engelska)

Läs originalartikeln på YLE på finska här (publicerad 7-12-2021)

Damyanti Rathore
December 14, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Ny Infrakit-version 3.7.6

Ny Infrakit-version 3.7.6

Kartrutahanterare

Den nya kartrutahanteraren gör att flera WMS/WMTS-källor och drönarflygningar kan visualiseras i en vy. Beställningsverktyget gör det möjligt att ställa in lagren i önskad ordning och transparensreglaget gör det lättare att upptäcka avvikelser mellan kartrutor. Detta kan användas för att spåra framsteg eller för att analysera flera initiala datakällor i en vy.

Shape-filstöd

Nu är det möjligt att föra över GIS-data till Infrakit i Shape-format. Det möjliggör visualisering av initiala data tillsammans med andra datakällor, såsom kartrutor och designdata, i samma vy. Videon nedan illustrerar hur områden, linjer och punkter visualiseras i 2D- och 3D-vyer i Infrakit.

Stringline-modeller för 3D-visualisering

LandXML stringline-modeller blir levande i 3D-vyn i Infrakit. Stringline-modeller är kontinuerliga ytor skapade av en uppsättning oberoende brytlinjer. Stringline-modeller används ofta för maskinstyrning, framför allt i Norge. Nya funktioner möjliggör ännu bättre modellkontroll innan filer skickas ut till maskiner. Tack vare molnåtkomsten är detta möjligt även för intressenter som inte är bekanta med eller inte har tillgång till modellverktyg.

Damyanti Rathore
December 17, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

BIM World Munich med fokus på att knyta band med intressenterna

BIM World Munich med fokus på att knyta band med intressenterna

BIM World MUNICH har sedan 2016 varit den ledande plattformen för nätverkande inom DACH-regionen för nationella och internationella aktörer som deltar i digitaliseringen av bygg-, fastighets- och infrastruktursektorerna. 150 experter världen över föreläste i ämnen rörande hållbarhet och innovationer för framtiden, och vi fokuserade på direktkontakt med kunder, kollegor och partner.

”Det är alltid roligt för oss att få vara en del av den finska paviljongen vid BIM World Munich och att få möjlighet att tala med BIM-chefer, studenter, andra programvaruföretag samt våra kunder och partner. Vi är en öppen teknikplattform och vårt mål är att samarbeta – med kunder, maskinstyrningssystem, lantmäteriföretag, integrationspartner och universitet. BIM World har allt detta i en väldigt avslappnad miljö. Vi kunde diskutera arbetsflödena inom industrin och sätt att förbättra effektiviteten och hållbarheten i infraprojekt samtidigt som vi lärde oss om hur vi kan förfina våra produkter ännu mer,” erinrar Nils Spannuth, försäljningschef vid Infrakit Deutschland GmbH.

Teemu Kivimäki, grundare av och vd vid Infrakit Group Oy, sade: ”Höjdpunkten för mig var denna gång att få möjlighet att träffa och prata med våra intressenter ansikte mot ansikte för att diskutera ytterligare samarbete i framtiden och få en större förståelse av deras behov och önskemål.”

Foto: Teemu Kivimäki (höger) och Nils Spannuth (vänster) väntar på att den första dagen av BIM World ska inledas

Damyanti Rathore
December 15, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.