Autodesk och Infrakit Connect för projektdesign och konstruktion av civil infrastruktur

För att få ett bättre informationsflöde under projektets livscykel behöver intressenter öppna format som förbättrar samarbetet och minskar risken för att förlora data och behöva sammanställa data igen.
Autodesk och Infrakit har etablerat ett partnerskap för att minska avstånden mellan projektfaserna med hjälp av öppna format för informationsutbyte. Med Infrakit är det nu möjligt att använda 3D-designer från Autodesks designverktyg för civilingenjörer, Autodesk® Civil 3D® och Autodesk® InfraWorks®. Användare kan utnyttja och validera 3D-designer i konstruktionsarbetet via Infrakits molnplattform.

Integrationen med Autodesks ledande tekniker gör det möjligt för kunder att skicka vidare kontrollerade designer till fältlösningar som maskinkontrollsystem (MC) via Infrakit för att skapa och säkerställa en gemensam förståelse bland intressenterna. MC använder data från källor som 3D-modeller för att vägleda konstruktionsutrustning under markarbeten. Användare kan säkerställa förbättrad säkerhet, effektivitet och kvalitet samtidigt som inverkan på miljö, schema och kostnader minskas.

Detta partnerskap, samt framstegen i öppna format för informationsutbyte, skapar mer sammankopplade data- och informationsarbetsflöden från design till konstruktion. Det är avgörande för att projektresultaten ska vara korrekta och hålla tiderna att vi kan förbättra våra kunders förmåga att samarbeta och säkerställa ett smidigt informationsflöde oberoende av leverantörer och tjänsteleverantörer.

”buildingSMART Infrastructure Room har arbetat med branschens intressenter och Railway Room för att utveckla tilläggen IFC (Industry Foundation Classes) så att infrastrukturen inkluderar vägar, broar, hamnar och järnvägar. Det finns ett tydligt behov av att förbättra informationsutbytet mellan fackområden under hela projektlivscykeln ända till driften för att utnyttja förbättrade tekniska funktioner utan att behöva skapa nya data vid varje skede” berättade Marek Suchocki, ordförande för buildingSMART International Infrastructure Room projektstyrningskommittén och Autodesk Global affärsutvecklingschef. ”Tekniska leverantörer har varit mycket involverade i utvecklingen, testningen och implementeringen av denna internationella standard för att bättre kunna demonstrera smidiga datautbyten som förbättrar antagningen av öppna format. Detta leder i sin tur till bättre projektresultat och mindre fel eller justeringar. Detta gör sist och slutligen hela infrastrukturbranschen mer produktiv och hållbar och detta bådar väl för framtiden.”

Genom att minska kommunikationsglappen mellan projektfaser kan intressenter undvika slöseri med resurser, dyra fel och de kan få de senaste planerna och tidtabellerna. Kunder som använder Infrakit kan nu synka designmodeller från Civil 3D och InfraWorks med maskinkontrollsystem. Den smidiga metoden förbättrar kvaliteten och övervakar framstegen som rapporteras från fältet i realtid. Dessutom kan kvalitetsdokumentationen som samlas i systemet enkelt lämnas över till informationsstyrningen av tillgångar – digitalt.

”Vi ser fram emot att samarbeta med Autodesk, en teknisk ledare i vår bransch, för att ge våra gemensamma kunder förbättrade dataflöden från designfasen ända till konstruktionsfasen.” – Teemu Kivimäki, grundare och VD för Infrakit Group Oy. ”Många kunder använder produkter från båda företagen och vill skapa ett arbetsflöde där det krävs en smidig dataöverföring mellan dem.”

”Konvergensen av arbetsflöden för design och konstruktion, samt den digitala omvandlingen av AEC-branschen, skapar stort värde åt infrastrukturprojekt. Vi är glada över att vara i en position där vi kan hjälpa våra kunder förverkliga detta värde genom vårt partnerskap med Infrakit” – Eric DesRoche, Sr. Chef för AEC Design Strategy på Autodesk.

Om Autodesk

Autodesk förändrar hur världens designas och konstrueras. Vår teknik sträcker sig över arkitektur, teknik, konstruktion, produktdesign, tillverkning, media och underhållning och gör det möjligt för innovatörer att lösa både stora och små utmaningar överallt. Autodesk-programmet hjälper våra kunder att utforma och skapa en bättre värld för alla, från grönare byggnader till smartare produkter och mer fascinerande storsäljare. Läs mer på www.autodesk.com

Om Infrakit

Infrakit är en branschomvälvande digital plattform för att öka produktiviteten vid byggande av infrastruktur. Vi drivs av målet om en hållbar infraindustri – samtidigt som vi erbjuder 20 % besparingar i totala projektkostnader. Bland våra kunder finns världens mest avancerade byggföretag och infrastrukturägare. Vi har hjälpt våra kunder att digitalisera sina infraprojekt sedan 2010 – över 30 miljarder dollar i infrastruktur har byggts med Infrakit i mer än 2000 projekt i elva länder.

Damyanti Rathore
December 3, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.