BIM World Munich med fokus på att knyta band med intressenterna

BIM World MUNICH har sedan 2016 varit den ledande plattformen för nätverkande inom DACH-regionen för nationella och internationella aktörer som deltar i digitaliseringen av bygg-, fastighets- och infrastruktursektorerna. 150 experter världen över föreläste i ämnen rörande hållbarhet och innovationer för framtiden, och vi fokuserade på direktkontakt med kunder, kollegor och partner.

”Det är alltid roligt för oss att få vara en del av den finska paviljongen vid BIM World Munich och att få möjlighet att tala med BIM-chefer, studenter, andra programvaruföretag samt våra kunder och partner. Vi är en öppen teknikplattform och vårt mål är att samarbeta – med kunder, maskinstyrningssystem, lantmäteriföretag, integrationspartner och universitet. BIM World har allt detta i en väldigt avslappnad miljö. Vi kunde diskutera arbetsflödena inom industrin och sätt att förbättra effektiviteten och hållbarheten i infraprojekt samtidigt som vi lärde oss om hur vi kan förfina våra produkter ännu mer,” erinrar Nils Spannuth, försäljningschef vid Infrakit Deutschland GmbH.

Teemu Kivimäki, grundare av och vd vid Infrakit Group Oy, sade: ”Höjdpunkten för mig var denna gång att få möjlighet att träffa och prata med våra intressenter ansikte mot ansikte för att diskutera ytterligare samarbete i framtiden och få en större förståelse av deras behov och önskemål.”

Foto: Teemu Kivimäki (höger) och Nils Spannuth (vänster) väntar på att den första dagen av BIM World ska inledas

Damyanti Rathore
December 15, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.