Ny Infrakit-version 3.7.6

Kartrutahanterare

Den nya kartrutahanteraren gör att flera WMS/WMTS-källor och drönarflygningar kan visualiseras i en vy. Beställningsverktyget gör det möjligt att ställa in lagren i önskad ordning och transparensreglaget gör det lättare att upptäcka avvikelser mellan kartrutor. Detta kan användas för att spåra framsteg eller för att analysera flera initiala datakällor i en vy.

Shape-filstöd

Nu är det möjligt att föra över GIS-data till Infrakit i Shape-format. Det möjliggör visualisering av initiala data tillsammans med andra datakällor, såsom kartrutor och designdata, i samma vy. Videon nedan illustrerar hur områden, linjer och punkter visualiseras i 2D- och 3D-vyer i Infrakit.

Stringline-modeller för 3D-visualisering

LandXML stringline-modeller blir levande i 3D-vyn i Infrakit. Stringline-modeller är kontinuerliga ytor skapade av en uppsättning oberoende brytlinjer. Stringline-modeller används ofta för maskinstyrning, framför allt i Norge. Nya funktioner möjliggör ännu bättre modellkontroll innan filer skickas ut till maskiner. Tack vare molnåtkomsten är detta möjligt även för intressenter som inte är bekanta med eller inte har tillgång till modellverktyg.

Damyanti Rathore
December 17, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.