Säkra ett lyckat projekt genom att granska och godkänna projektkvaliteten genom visuell dokumentation

Med Infrakit förbättras konstruktionens helhetskvalitet genom övervakning i realtid. Med hjälp av projektets realtidsvy kan du åtgärda fel och vid behov göra snabba ändringar. Det här sparar tid och hjälper dig att hålla tidtabellen.

I den här bloggen talar vi om hur vår ett systems arkitektur sparar både pengar och besvär samt säkerställer effektivt underhåll av tillgångar och realtidsdata i vardagen för allt från projektledare till byggare.

Bättre helhetskvalitet genom övervakning i realtid

Med Infrakits molnplattform förbättras konstruktionens helhetskvalitet genom att övervaka kvaliteten och processen i realtid. Den gör att du kan du åtgärda fel och vid behov göra snabba ändringar. Projektets realtidsvy sparar tid och hjälper dig att hålla tidtabellen.

– Ur mitt perspektiv som kvalitetschef gör Infrakit det mycket lättare att övervaka projektet på fältet. Det finns ingen orsak att resa 35 kilometer för varje liten sak när jag enkelt kan kontrollera den från min datorskärm på kontoret. Jag är inte bunden till en tid eller plats. Det har varit en stor lättnad att jag i realtid ser hur projektet fortskrider.

Jussi Laamanen, kvalitetschef vid YIT för projekt E18 Hamina – Vaalimaa

Effektivt underhåll av tillgångar tack vare centraliserad datahantering

Vid E16 Eggemoen–Olum säger BIM-koordinator Mohammed Ziani att det finns fyra byggarbetsplatser med två huvudprojekt, en sidoväg och en aktivitetsväg. Han konstaterar att Infrakit har underlättat interaktionen mellan punkterna.

– Infrakit underlättar den kopplingen. Det finns en del grundläggande data som är de samma för alla arbetspunkter, så jag får en enkel översikt över dem. Om det finns information som behöver skickas till interventionsvägen, är det praktiskt att hämta filer och överföra dem till platsen vi delar med entreprenören.

Läs mer om fallet här »

Realtidsdata för alla inblandade oavsett plats

Infrakit samlar in realtidsdata från byggarbetsplatsen för att förse alla parter med aktuell information om hur arbetet fortskrider. Informationen är tillgänglig på olika enheter, från datorer till smarttelefoner.

– När vi planerade pilotprojektet ville vi dra nytta av finsk erfarenhet och know-how – därför valde vi Infrakit-plattformen. Den största fördelen med Infrakit föds i byggprocessen, där man kan bära med sig hela projektdokumentationen överallt i en smarttelefon eller surfplatta. Vi kan också tillgå informationen via vilken som helst dator utan att ha någon specifik CAD- eller planeringsmjukvara. Slutligen har vi en möjlighet att kontrollera planeringslösningen i 3D.”

förklarar Anti Palmi, chef för vägbyggnads- och underhållsavdelningen vid estniska vägförvaltningen, gällande pilotprojektet gör beläggning av T22 Torma-Levala overlay 

Anssi Johansson
November 13, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.