Statens vegvesen bygger ny E16 Eggemoen – Olum

Norska Vegvesenet är en omfattande förvaltning, vilket innebär att de arbetar för att skapa smarta och sammanhängande transportsystem som gynnar samhälle, invånare och miljö.

I skrivande stund arbetar Statens vegvesen med den nya sträckningen av E16 Eggemoen – Olum. Den nuvarande sträckningen Eggemoen – Jevnaker – Olum ska ersättas eftersom den är kraftigt olycksdrabbad och har behov av ombyggnad. Mellan 2004 och 2013 registrerades det mer än 50 olyckor på sträckan. Därför beslutades det att den 12,4 kilometer långa nya sträckningen ska gå mellan Eggemoen och Olum. I samband med projektet kommer även länsväg 241 och anslutningsväg F16 att förbättras.

Projekt, planering och förbättring av nya E16

Projektet omfattar anläggning av en ny tvåfilig väg, två plankorsningar, rondell, fem broar, tre undergångar, fem övergångsbroar och en ekodukt (övergångsbro för vilt). Den beräknade kostnaden för projektet är 3,010 miljarder NOK och inkluderar även en sammanhängande gång- och cykelväg. Anläggningsarbetet är redan påbörjat och målsättningen är att den första delen av projektet ska vara färdigställt i slutet av 2021 och den andra delen under hösten 2022.

Infrakit har använts aktivt i projektet. I och med det tog vi kontakt med Mohammed Ziani, BIM-koordinator på E 16 Eggemoen – Olum. Vi ville veta hur projektet fortskrider och på vilket sätt Infrakit har varit en hjälp under arbetet.

Användningen av Infrakit i projektet

Ziani berättar att han har jobbat som BMI-koordinator för den nya vägsträckningen i ett halvår, och han är redan väl bekant med Infrakit. Han säger att plattformen används i alla projekt som E16 Eggemoen – Olum omfattar, även länsväg 241 och anslutningsväg F 16.

Infrakit har använts både i projekterings- och byggfasen. Ziani berättar att de har fyra delar som består av två huvudprojekt – sidoväg och anslutningsväg – och att Infrakit har underlättat interaktionen mellan de olika delarna.

«Infrakit gör kopplingen enklare. Och så är det en del grundinformation som hör ihop med alla delarna, så de kan jag enkelt överblicka. Är det någon information som måste skickas över till anslutningsvägen, är det enkelt att hämta filer och lägga upp dem i rummet som vi delar med totalentreprenören.»

En digital framtid

Statens vegvesen strävar ständigt efter att digitala lösningar ska göra vardagen enklare, grönare och tryggare för alla som är arbetar med det norska vägnätet. Myndigheten ligger långt fram när det gäller digitala lösningar och arbetar löpande med att nå det uppsatta målet. Ziani berättar att Infrakit är ett verktyg som ständigt används på vägen mot målet, och han har redan hållit 3–4 genomgångar av Infrakit inom Statens vegvesen.

Ziani är positiv till digitaliseringen som tar alltmer plats i branschen. Han menar att den skapar en bättre och tydligare översikt över projekten och han ser möjligheter för ännu bättre samarbeten i framtiden.

Han förklarar vidare att Statens vegvesen arbetar för att gå mer mot modellbaserade projekt och att de därför går på en allt mer digital linje.

«Det blir fler och fler modeller och därför är vi också beroende av bra verktyg för att kunna öka användarvänligheten för alla som inte är vana vid att arbeta med modeller.»

– I framtiden kommer det bli nödvändigt att ha en hög användarvänlighet på de digitala lösningarna och det är det som är så bra med Infrakit, säger Ziani.

«Inlärningströsklen för Infrakit är ganska låg i jämförelse med andra program.»

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.