Infrakit 3.8.1. is out, and here is what you should know about it!

Infrakit 3.8.1. is out, and here is what you should know about it! 

We are delighted to have the Infrakit version 3.8.1. up and running. There are some great new features for you to have a seamless experience in your daily work using Infrakit. We gathered the three most important highlights for you to quickly grasp on, what the new version holds and how it will make your life at the site better! 

Brand spanking new IFC models on map  

It is unfortunately true, that many times 3D rendering is waay too complex to manage, especially on mobile over a bad network. Therefore, we are super happy to bring the new IFC Outline generation for you, which enhances the mobile experience! 2D rendering is important especially on mobile, to avoid complexity and long waiting times. With the new version and reparsing, you will have a collaboration model in 2D, earthworks, and structures in one view. Easier and faster than ever, right?

 

Supercharged communication with new annotation tools 

Communication with the new annotation tools for Saved views is made easier than ever. Internally they help you for example sharing agendas in site meetings, showcasing risks and traffic plans, or requesting information from designers, externally you can share traffic arrangement information. 

 

The power of Saved views is greater than ever, and that power is in the palms of your hands! 

A new era of Security – SSO Login  

Managing your project information in Infrakit is now almost as safe as keeping your gold in Fort Knox… Now it is time for you to call your organization’s IT gurus and tell them to connect your organization’s Azure AD to Infrakit!  

Why? You know better than anyone, that it is everyday life on a site where subcontractors are coming and going, and project staff changes. With Azure AD connection, data security is ensured with an up-to-date user register that automatically syncs up with your organization’s register. 

Check the more in-depth list of new features and improvements of this version from:  https://support.infrakit.com/help/infrakit-office-version-3-8-1

Jere Syrjälä
December 5, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Welcome the new Infrakit version 3.8.0, where construction collaboration has been taken into a whole new level!

Welcome the Infrakit version 3.8.0, where your construction collaboration is brought to a whole new level!

We are delighted to release the Infrakit version 3.8.0 to general availability! This version brings many long-awaited features, such as turbo-charged 3D visualization, mobile access to saved views, and wider support for Kilometer posts of Railway stationing. And these are only to name a few of the absolute highlights of the release. 

Fast loading and rendering of 3D visuals 

Infrakit has now an intelligent way of optimizing the visualization of 3D models. Firstly, the time for model files to open is now drastically quicker. Secondly, all content opened renders about 10x faster! This improves your experience of 3D visualization on large job sites. 

Please note the new Shade button that highlights the edges of the structures also when they are under other models.  

Psst… look at those even more awesome point clouds! 

Mobile Saved Views 

Collaboration from the field can now be done at a whole new level. With mobile access to saved views, you will be able to select a subset view of the site and share it with all the users you want to collaborate with on the field. Were you either inside your office or on the field with only a mobile phone in your pocket, saved views will save a ton of time and effort from you by showing only the necessary information that another user wanted to share with you.  

Railway kilometer posts 

If you are using Infrakit in a railroad construction project, this is an absolute must-have for you guys, and we are happy to have it ready for you. Now that all the kilometer posts, hence, stations are displayed in Infrakit, locating documents and all the other information is a peace-of-cake. Further improvements to this feature are upcoming in later releases! 

Check the more in-depth list of new features and improvements of this version from:  https://support.infrakit.com/help/infrakit-office-version-3-8-0 

Jere Syrjälä
November 18, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit hjelper infrastruktureiere med å enkelt gjennomgå og godkjenne kvaliteten, gjennom visuell dokumentasjon for å sikre prosjektsuksess

Infrakit hjelper infrastruktureiere med å enkelt gjennomgå og godkjenne kvaliteten, gjennom visuell dokumentasjon for å sikre prosjektsuksess

Med Infrakitforbedres den samlede byggekvaliteten med sanntidsovervåking. I sanntidsvisning av prosjektet kan du korrigere feil og gjøre raske endringer, når det er nødvendig. Dette sparer tid og hjelper med å holde deg innenfor tidsplanen.

Vår enkeltsystemarkitektur sparer deg for både kostnader og krefter, samtidig som vi sikrer effektivt vedlikehold av eiendeler og sanntidsdata for det daglige arbeidet fra prosjektleder til byggherre.

Den generelle kvaliteten er forbedret med sanntidsovervåking

Med Infrakits skyplattformkonstruksjon, forbedres den samlede kvaliteten med sanntidsovervåking av kvalitet og fremdrift. Dette lar deg korrigere feil og gjøre raske endringer, når det er nødvendig. Sanntidsvisning av prosjektet sparer tid og hjelper til med å holde deg innenfor tidsplanen.

«Fra mitt synspunkt som kvalitetssjef, gjør Infrakit det mye enklere å overvåke prosjektet i felten. Det er ikke nødvendig å reise 35 kilometer for hver eneste lille ting når jeg bare kan sjekke det fra PC-skjermen på kontoret. Jeg er ikke bundet til et tidspunkt eller et sted. Det har vært en stor lettelse – jeg kan se i sanntid hvordan prosjektet utvikler seg».

Jussi Laamanen, kvalitetssjef for YIT for prosjektet E18 Hamina – Vaalimaa

Effektivt ressursvedlikehold fremmet av sentralisert dataadministrasjon

I prosjektet E16 Eggemoen – Olum forteller BIM-koordinator Mohammed Ziani at de har fire arbeidsplasser som består av to hovedprosjekter, en sidevei og en handlingsvei. Han fastslår at Infrakit har gjort samspillet mellom disse områdene enklere.

«Infrakit gjør denne forbindelsen enklere. Det finnes noen grunnleggende data som hører sammen i alle arbeidsområdene, som jeg får en enkel oversikt over. Hvis det er informasjon som må sendes til intervensjonsveien, er det praktisk å hente filer og overføre dem til området vi deler med entreprenøren».

Les mer om dette her »

Sanntidsdata for alle involverte, uavhengig av plassering

Infrakit samler sanntidsdata fra byggeplassen, for å gi alle parter oppdatert informasjon om hvordan arbeidet utvikler seg. Denne informasjonen er tilgjengelig på ulike enheter, fra datamaskiner til smarttelefoner.

«Mens vi planla pilotprosjektet, ønsket vi å benytte finske erfaringer og kunnskap – derfor valgte vi Infrakit-plattformen. Den største fordelen med Infrakit kommer frem i byggeprosessen, hvor du kan ta med deg hele prosjektdokumentasjonen overalt med smarttelefon eller nettbrett. Det er også mulig å få tilgang på hver PC, uten å eie noen spesifikk CAD- eller designprogramvare. Og til slutt har vi muligheten til å sjekke designløsningen i 3D».

Anti Palmi, leder for veibyggings- og vedlikeholdsdivisjonen det i estiske vegvesenet, forklarer i overlegget for pilotprosjektet T22 Torma-Levala overlay 

Anssi Johansson
November 13, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit deltar på Bauma 24-30.10.2022

Infrakit deltar på Bauma 2022

Bauma 2022 nærmer seg med stormskritt. Arrangementet foregår i München mellom 24. – 30. oktober. Infrakit deltar i hall A2 Bauma Digital på stand 231. Vi liker spesielt godt å kunne diskutere følgende temaer med både partnere og kunder: Digitalisering og bærekraftig infrastruktur byggeplasser.

«Jeg håper å se økende interesse for å forbedre digitaliseringen innen infrastrukturbyggsektoren blant besøkende», sier Teemu Kivimäki, administrerende direktør hos Infrakit Group Oy

Utover våre egne temaer, ser vi også frem til Baumas støtteprogram som inkluderer følgende:

  • Morgendagens byggemetoder og materialer
  • Veien til autonome maskiner
  • Gruvedrift – bærekraftig, effektiv og pålitelig
  • Digital byggeplass
  • Veien til nullutslipp

Pasi Joensuu, senior visepresident for salgs- og forretningsutvikling ser frem til å møte gamle venner og nye mennesker fra bransjen. «Jeg er interessert i den økte nysgjerrigheten for digitalisering av infra-konstruksjonsbransjen og bærekraft. Jeg ønsker å lære av besøkende om deres utfordringer og motivasjon til å løse disse utfordringene og inngå nye samarbeid.»

«Infrakit har nå kommet inn i DACH-markedet med suksess, og jeg ser frem til å møte alle de flotte menneskene og ekspertene fra vår sivile byggebransje for å diskutere digitalisering og hvordan løsninger som vår kan hjelpe til med å utføre byggeprosjekter på en mer bærekraftig og effektiv måte», sier Stefan Argiriu, salgsdirektør hos Infrakit Deutschland GmbH

Bestill billetter til arrangementet nå!

Anssi Johansson
September 20, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit gir tilgang til sanntidsinformasjon gjennom hele prosjektets livssyklus for infrastruktureiere

Infrakit gir tilgang til sanntidsinformasjon gjennom hele prosjektets livssyklus for infrastruktureiere

For å bidra til å svare på den økende etterspørselen etter digitalisering og bærekraft i infrastruktursektoren, tilbyr Infrakit en skyplattform som hjelper deg med å administrere prosjektene dine effektivt med tilgang til sanntidsinformasjon for å øke tilliten og åpenheten.

Prosjekter bygges riktig fra start, takket være automatisk kvalitetsdokumentasjon

Infrakit sørger for at alle prosjektparter kan jobbe effektivt og uten å kaste bort ressurser. Som bonus fullføres dokumentasjonen samtidig. Minimering av sløsing med ressurser bidrar til å redusere prosjektets miljøpåvirkning.

På grunn av vår kontinuerlige dokumentasjon for fremdrift, kvalitetskontroll og overlevering av materialer, kan du enkelt holde deg oppdatert på hva som gjøres på arbeidsplassen og sørge for at alle jobber med riktig informasjon fra starten av. Dette bidrar til å unngå unødvendige omarbeidinger, dermed spares tid og kostnader samtidig som tilliten og åpenheten mellom prosjektpartene øker.

Kadi Tuum, prosjektleder i den estiske samferdselsforvaltningen, forteller: «Vi hadde problemer med kvaliteten på det nedre asfaltdekket. Jeg ba anleggsingeniøren registrere alle stedene i Infrakit med et bilde, hvor det nedre asfaltbelegget hadde mangler. Etter noen år da toppasfalten kan ha defekter, er det lett for meg å inspisere stedet ved å bruke Infrakit Field-appen for å demontere situasjonen som var på dette bestemte stedet.»

Les resten av intervjuet hennes her.

«Alle planer og kvalitetsoppdrag i sanntid håndteres gjennom Infrakit. Dette er viktig for prosjekteieren, som ønsker at kvalitetsgjenkjenning skal skje umiddelbart under arbeidet – og ikke med den tradisjonelle forsinkelsen. Uten Infrakit ville kvalitetsidentifiseringen ikke bare bli forsinket, den ville også kreve mer arbeid i form av kvalitetsrapporter og lagring av disse i en prosjektbank. Nå er det ikke behov for det. Men alle kvalitetsmålinger og byggemålinger vises i sanntid når punktene tas».

Sami Laakso, prosjektleder hos Kreate for prosjektet Klaukkala-veiomleggingen

Anssi Johansson
10th of October 10, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit deltar på Bauma 2022

Infrakit deltar på Bauma 2022

Bauma 2022 nærmer seg med stormskritt. Arrangementet foregår i München mellom 24. – 30. oktober. Infrakit deltar i hall A2 Bauma Digital på stand 231. Vi liker spesielt godt å kunne diskutere følgende temaer med både partnere og kunder: Digitalisering og bærekraftig infrastruktur byggeplasser.

«Jeg håper å se økende interesse for å forbedre digitaliseringen innen infrastrukturbyggsektoren blant besøkende», sier Teemu Kivimäki, administrerende direktør hos Infrakit Group Oy

Utover våre egne temaer, ser vi også frem til Baumas støtteprogram som inkluderer følgende:

  • Morgendagens byggemetoder og materialer
  • Veien til autonome maskiner
  • Gruvedrift – bærekraftig, effektiv og pålitelig
  • Digital byggeplass
  • Veien til nullutslipp

Pasi Joensuu, senior visepresident for salgs- og forretningsutvikling ser frem til å møte gamle venner og nye mennesker fra bransjen. «Jeg er interessert i den økte nysgjerrigheten for digitalisering av infra-konstruksjonsbransjen og bærekraft. Jeg ønsker å lære av besøkende om deres utfordringer og motivasjon til å løse disse utfordringene og inngå nye samarbeid.»

«Infrakit har nå kommet inn i DACH-markedet med suksess, og jeg ser frem til å møte alle de flotte menneskene og ekspertene fra vår sivile byggebransje for å diskutere digitalisering og hvordan løsninger som vår kan hjelpe til med å utføre byggeprosjekter på en mer bærekraftig og effektiv måte», sier Stefan Argiriu, salgsdirektør hos Infrakit Deutschland GmbH

Bestill billetter til arrangementet nå!

Anssi Johansson
September 20, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.