Morten Westergård starter som leder for tjenester i Norge

Morten Westergård starter som leder for tjenester i Norge

Morten Westergård begynte hos Infrakit i august som tjenestesjef i Norge, han har nå vært hos oss i syv måneder. Vi intervjuet ham om hans bakgrunn og forventninger til fremtiden.

Kan du fortelle litt om din bakgrunn i bransjen?

Jeg har en mastergrad fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jeg har bakgrunn som prosjekterings- og sjefsingeniør innen jernbaneprosjekter på konsulentsiden, med base i både Gøteborg og Oslo. Jeg har fått jobbe med jordarbeidsmodellering av høyhastighetsjernbanelinjen «Østlenken», og byggingen av den store jernbanetunnelen kalt «Vestlenken» under Gøteborg. I Norge har jeg jobbet med ERTMS Civil Works for Bane NOR de siste par årene.

Hvorfor startet du hos Infrakit?

Det føltes som en unik mulighet å bli med hos Infrakit. Det er virkelig inspirerende å være i stand til å bli med i et teknologiselskap på dette stadiet innen digitaliseringen av infrabyggebransjen. Personlig er det motiverende å jobbe med bransjen på en annen måte enn jeg gjorde tidligere. Det å være en teknologileverandør som Infrakit, gjør at du bistår både små og store entreprenører og eiere i deres daglige virksomhet.

Hva ser du mest frem til i fremtiden?

Det har vært en intens og veldig inspirerende start hos Infrakit. Det å yte eksperttjenester til kundene våre, virker som en verdsatt måte å hjelpe dem med å implementere modellbasert konstruksjon. Responsen i markedet har vært god.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg liker orientering, i likhet med mange av kollegene mine.

Damyanti Rathore
March 29, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Ny Infrakit-versjon er klar

Ny Infrakit-versjon er klar

Vi er glade for å kunne gi ut Infrakit versjon 3.7.7 til alle kundene våre. Denne versjonen har flere funksjoner som mange av brukerne våre har ønsket seg. Ny IFC-parser, nye kontroller på 3D-visningen og mange forbedringer av funksjonene for lagrede visninger – for å nevne noen av høydepunktene.

IFC-støtte for alle vanlige designsuiter

Ny IFC-parser som støtter store variasjoner av 2×3 og 4x serier av IFC-standard fra ulike designsuiter. Gjør strukturer levende i samarbeidsvisning, og bli klar for nye Infra-domeneutvidelser.

Brukervennligheten i 3D-samarbeidsvisningen er forbedret

Vi har hatt en ny 3D-visning tilgjengelig en stund, og har nå kommet til nivået hvor den er klar for å benyttes av alle brukerne. Det fine med den nye 3D-visningen, er den smarte kombinasjonen av GIS- og BIM-moduser. Store prosjekter kan observeres i stor skala på et kart, mens brukere kan gå dypt ned ved å zoome til detaljer i Orbit-modus. Vi har også brukt knappoppsettet fra kartsiden, slik at alle funksjonene skal være tilgjengelig for brukere som er vant med å bruke kartsiden.

Ny 3D tilbyr helt nye bevegelseskontroller. Musekontrollene er bygget fullstendig om, og vi har også introdusert flymodus med piltaster på tastaturet eller WASD-taster – slik at det blir enkelt både for venstre- og høyrehendte brukere. Prøv også det nye hoppet til stasjonen og funksjonen: Velg justering fra nederste venstre hjørne, trykk på stasjonsnummeret til stasjonsboksen og trykk på hopp til stasjon-knappen. Når tverrsnittet er aktivert, kan du trykke på mellomromstasten eller Shift + mellomromstasten for å gå til delene. Det første måleverktøy er også tilgjengelig for tverrsnittet.

Forbedringer i lagrede visninger

Lagrede visninger tilbyr nå muligheten til å legge til skjemamerknader og beskrivelser på kartsiden. Du kan koble til relevante dokumenter og URL-er for å samle pakker med informasjon som er knyttet til en enkelt visning.

Komplette utgivelsesmerknader finnes på https://support.infrakit.com/help/infrakit-office-version-3-7-7

Damyanti Rathore
March 23, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Medarbeiderpresentasjon: Amine Sijilmassi Head of Services Infrakit SARL

Medarbeiderpresentasjon: Amine Sijilmassi Head of Services Infrakit SARL

Mitt navn er Amine og jeg begynte nylig i Infrakit, som sjef for tjenester i Frankrike.

Historien min med Infrakit startet med en kaffe hos Intergeo, for 4 år siden. Jeg oppdaget en flott og innovativ løsning, men enda viktigere er at jeg oppdaget et flott team med verdier. Personer som ønsker å gjøre en reell endring i byggebransjen. Disse menneskene er nå mine kolleger, og jeg er ekstremt glad for å jobbe med dem daglig.

Jeg kommer fra landmålingsbakgrunn, og har litt erfaring med GNSS-antenner og CAD-programvare. I løpet av min karriere oppnådde jeg forskjellige roller: Landmåler, teknisk støtteingeniør og CAD-opplæringsleder. Disse erfaringene hjalp meg til å vokse profesjonelt og personlig, og til å vite hva jeg virkelig ønsker å gjøre for resten av min profesjonelle karriere – hjelpe kundene. For meg er servicen, supporten og samarbeidet med kundene nøkkelen til suksess.

De siste årene har jeg ikke sett mange selskaper med så høy grad av følsomhet for kundetilfredshet og suksess. For Infrakit har kunden øverste prioritet. Dette er ikke bare ord, men fakta – og her er noen eksempler.
• I serviceteamet til Infrakit jobber vi alle sammen for kundenes beste, selv om vi jobber i forskjellige land. Vi har et konsept om «Globale tjenester»,
• Bortsett fra teknisk støtte og opplæring, tilbyr tjenesteteamet ekspertisen fra fagfolkene våre, slik at kundene får hjelp i alle faser av prosjektet.
• Spørreundersøkelser for å få tilbakemeldinger fra kunder, som omdannes til en indikator/frekvens.

La oss jobbe sammen for å gjøre infrastrukturprosjekter mer effektive og bærekraftige. Vår suksess er suksessen til kundene våre, og det er en av de største motivasjonene for å fortsette å gjøre det vi gjør hos Infrakit.

Damyanti Rathore
March 10, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.