Kalasatama-Pasila-prosjektet – et stort skritt mot en utslippsfri byggeplass

Kalasatama-Pasila-prosjektet – et stort skritt mot en utslippsfri byggeplass

Utslippsmål på organisasjonsnivå er i ferd med å bli noe mer vanlig i infrastruktursektoren. Men, å ta konkrete betydelige skritt for å oppnå disse målene er noe vi må ha ventet på.

Mål for karbonnøytralitet på høyt nivå kan bare oppnås når verktøyene for å redusere utslipp utvikles gjennom virkelige prosjekter.

Et stort skritt mot karbonnøytralitet

Destia, hovedentreprenør for prosjektet Kalasatama-Pasila-alliansen i Helsinki, har tatt det store steget fra teori til praksis, sammen med prosjektets bærekraftsteam.

I samarbeid med andre prosjektpartnere utvikler Destia nå databasert observering av egne produksjons-utslipp, som ikke bare vil tillate mer nøyaktighet og høyere kvalitet på verifisering av utslipp, men også en forenklet prosess for å generere observasjonsdata.

Fra å estimere til å verifisere utslipp

I fremtiden kan utslippene optimaliseres enklere ved å verifisere dem. Denne optimaliseringen krever måling, og vil til slutt tillate oss å nå karbonnøytralitetsmålene som er satt for bygging av infrastruktur.

Vi har økt fokuset vårt på å utvikle løsninger for å bidra til å oppnå mål om karbonnøytralitet. En del av denne satsingen er å utvikle databaserte systemer for utslippsovervåking av produksjonen.

Lær mer

Jere Syrjälä
January 31, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.