Strømlinjeformet infraprosjektledelse for prosjekteiere

Strømlinjeformet infraprosjektledelse for prosjekteiere

 

Økende press om bærekraft og digitalisering i infrastruktursektoren, skaper spørsmålsstillinger for infraeiere. Hvordan kontrollere høyrisikoprosjekter fra leveringssvikt, holde tidsplanen og holde seg innenfor budsjettet – mens du opprettholder god kvalitet i et offentlig anskaffelsesmiljø?

Infrakit tilbyr en sentralisert skyplattform for infraeiere, som strømlinjeformer deres prosjektledelse.

Situasjonsbevissthet i sanntid og fremdriftsrapportering

Infrakit muliggjør sanntids kartvisning av prosjektets fremdrift og status i alle prosjektfaser. Dette sørger for at prosjektet blir fullført som planlagt, med dokumentasjon som lages samtidig. Slik kan du bygge med mindre feil, omarbeid og reklamasjoner.

Kadi Tuum, prosjektleder fra den estiske transportadministrasjonen, sier at «Fra eierens ståsted er det veldig praktisk å kunne registrere problemene som har oppstått på kartet, med rute gjennom hele byggeperioden. Dette gjør det mye lettere å identifisere årsakene til feil, og løse uenigheter i garantiperioden».

Les intervjuet hennes her (på engelsk).

Kortere leveringstid for prosjektet, med besparelser i totale prosjektkostnader

Siden alle prosjektpartene har samtidig tilgang til den samme informasjonen fra design til planendringer, kan prosjekter gå raskere fremover uten at informasjon må sendes rundt. Dette fører til besparelser i totale prosjektkostnader. Alt dette er mulig samtidig som kvaliteten på prosjektet økes.

Infrakits brede utvalg av integrasjonspartnere gir deg muligheten til å velge fritt hvilken programvare og utstyr du foretrekker å bruke.

Damyanti Rathore
June 22, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.