Infrakit hjelper infrastruktureiere med å enkelt gjennomgå og godkjenne kvaliteten, gjennom visuell dokumentasjon for å sikre prosjektsuksess

Infrakit hjelper infrastruktureiere med å enkelt gjennomgå og godkjenne kvaliteten, gjennom visuell dokumentasjon for å sikre prosjektsuksess

Med Infrakitforbedres den samlede byggekvaliteten med sanntidsovervåking. I sanntidsvisning av prosjektet kan du korrigere feil og gjøre raske endringer, når det er nødvendig. Dette sparer tid og hjelper med å holde deg innenfor tidsplanen.

Vår enkeltsystemarkitektur sparer deg for både kostnader og krefter, samtidig som vi sikrer effektivt vedlikehold av eiendeler og sanntidsdata for det daglige arbeidet fra prosjektleder til byggherre.

Den generelle kvaliteten er forbedret med sanntidsovervåking

Med Infrakits skyplattformkonstruksjon, forbedres den samlede kvaliteten med sanntidsovervåking av kvalitet og fremdrift. Dette lar deg korrigere feil og gjøre raske endringer, når det er nødvendig. Sanntidsvisning av prosjektet sparer tid og hjelper til med å holde deg innenfor tidsplanen.

«Fra mitt synspunkt som kvalitetssjef, gjør Infrakit det mye enklere å overvåke prosjektet i felten. Det er ikke nødvendig å reise 35 kilometer for hver eneste lille ting når jeg bare kan sjekke det fra PC-skjermen på kontoret. Jeg er ikke bundet til et tidspunkt eller et sted. Det har vært en stor lettelse – jeg kan se i sanntid hvordan prosjektet utvikler seg».

Jussi Laamanen, kvalitetssjef for YIT for prosjektet E18 Hamina – Vaalimaa

Effektivt ressursvedlikehold fremmet av sentralisert dataadministrasjon

I prosjektet E16 Eggemoen – Olum forteller BIM-koordinator Mohammed Ziani at de har fire arbeidsplasser som består av to hovedprosjekter, en sidevei og en handlingsvei. Han fastslår at Infrakit har gjort samspillet mellom disse områdene enklere.

«Infrakit gjør denne forbindelsen enklere. Det finnes noen grunnleggende data som hører sammen i alle arbeidsområdene, som jeg får en enkel oversikt over. Hvis det er informasjon som må sendes til intervensjonsveien, er det praktisk å hente filer og overføre dem til området vi deler med entreprenøren».

Les mer om dette her »

Sanntidsdata for alle involverte, uavhengig av plassering

Infrakit samler sanntidsdata fra byggeplassen, for å gi alle parter oppdatert informasjon om hvordan arbeidet utvikler seg. Denne informasjonen er tilgjengelig på ulike enheter, fra datamaskiner til smarttelefoner.

«Mens vi planla pilotprosjektet, ønsket vi å benytte finske erfaringer og kunnskap – derfor valgte vi Infrakit-plattformen. Den største fordelen med Infrakit kommer frem i byggeprosessen, hvor du kan ta med deg hele prosjektdokumentasjonen overalt med smarttelefon eller nettbrett. Det er også mulig å få tilgang på hver PC, uten å eie noen spesifikk CAD- eller designprogramvare. Og til slutt har vi muligheten til å sjekke designløsningen i 3D».

Anti Palmi, leder for veibyggings- og vedlikeholdsdivisjonen det i estiske vegvesenet, forklarer i overlegget for pilotprosjektet T22 Torma-Levala overlay 

Anssi Johansson
November 13, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit deltar på Bauma 24-30.10.2022

Infrakit deltar på Bauma 2022

Bauma 2022 nærmer seg med stormskritt. Arrangementet foregår i München mellom 24. – 30. oktober. Infrakit deltar i hall A2 Bauma Digital på stand 231. Vi liker spesielt godt å kunne diskutere følgende temaer med både partnere og kunder: Digitalisering og bærekraftig infrastruktur byggeplasser.

«Jeg håper å se økende interesse for å forbedre digitaliseringen innen infrastrukturbyggsektoren blant besøkende», sier Teemu Kivimäki, administrerende direktør hos Infrakit Group Oy

Utover våre egne temaer, ser vi også frem til Baumas støtteprogram som inkluderer følgende:

  • Morgendagens byggemetoder og materialer
  • Veien til autonome maskiner
  • Gruvedrift – bærekraftig, effektiv og pålitelig
  • Digital byggeplass
  • Veien til nullutslipp

Pasi Joensuu, senior visepresident for salgs- og forretningsutvikling ser frem til å møte gamle venner og nye mennesker fra bransjen. «Jeg er interessert i den økte nysgjerrigheten for digitalisering av infra-konstruksjonsbransjen og bærekraft. Jeg ønsker å lære av besøkende om deres utfordringer og motivasjon til å løse disse utfordringene og inngå nye samarbeid.»

«Infrakit har nå kommet inn i DACH-markedet med suksess, og jeg ser frem til å møte alle de flotte menneskene og ekspertene fra vår sivile byggebransje for å diskutere digitalisering og hvordan løsninger som vår kan hjelpe til med å utføre byggeprosjekter på en mer bærekraftig og effektiv måte», sier Stefan Argiriu, salgsdirektør hos Infrakit Deutschland GmbH

Bestill billetter til arrangementet nå!

Anssi Johansson
September 20, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit gir tilgang til sanntidsinformasjon gjennom hele prosjektets livssyklus for infrastruktureiere

Infrakit gir tilgang til sanntidsinformasjon gjennom hele prosjektets livssyklus for infrastruktureiere

For å bidra til å svare på den økende etterspørselen etter digitalisering og bærekraft i infrastruktursektoren, tilbyr Infrakit en skyplattform som hjelper deg med å administrere prosjektene dine effektivt med tilgang til sanntidsinformasjon for å øke tilliten og åpenheten.

Prosjekter bygges riktig fra start, takket være automatisk kvalitetsdokumentasjon

Infrakit sørger for at alle prosjektparter kan jobbe effektivt og uten å kaste bort ressurser. Som bonus fullføres dokumentasjonen samtidig. Minimering av sløsing med ressurser bidrar til å redusere prosjektets miljøpåvirkning.

På grunn av vår kontinuerlige dokumentasjon for fremdrift, kvalitetskontroll og overlevering av materialer, kan du enkelt holde deg oppdatert på hva som gjøres på arbeidsplassen og sørge for at alle jobber med riktig informasjon fra starten av. Dette bidrar til å unngå unødvendige omarbeidinger, dermed spares tid og kostnader samtidig som tilliten og åpenheten mellom prosjektpartene øker.

Kadi Tuum, prosjektleder i den estiske samferdselsforvaltningen, forteller: «Vi hadde problemer med kvaliteten på det nedre asfaltdekket. Jeg ba anleggsingeniøren registrere alle stedene i Infrakit med et bilde, hvor det nedre asfaltbelegget hadde mangler. Etter noen år da toppasfalten kan ha defekter, er det lett for meg å inspisere stedet ved å bruke Infrakit Field-appen for å demontere situasjonen som var på dette bestemte stedet.»

Les resten av intervjuet hennes her.

«Alle planer og kvalitetsoppdrag i sanntid håndteres gjennom Infrakit. Dette er viktig for prosjekteieren, som ønsker at kvalitetsgjenkjenning skal skje umiddelbart under arbeidet – og ikke med den tradisjonelle forsinkelsen. Uten Infrakit ville kvalitetsidentifiseringen ikke bare bli forsinket, den ville også kreve mer arbeid i form av kvalitetsrapporter og lagring av disse i en prosjektbank. Nå er det ikke behov for det. Men alle kvalitetsmålinger og byggemålinger vises i sanntid når punktene tas».

Sami Laakso, prosjektleder hos Kreate for prosjektet Klaukkala-veiomleggingen

Anssi Johansson
10th of October 10, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit deltar på Bauma 2022

Infrakit deltar på Bauma 2022

Bauma 2022 nærmer seg med stormskritt. Arrangementet foregår i München mellom 24. – 30. oktober. Infrakit deltar i hall A2 Bauma Digital på stand 231. Vi liker spesielt godt å kunne diskutere følgende temaer med både partnere og kunder: Digitalisering og bærekraftig infrastruktur byggeplasser.

«Jeg håper å se økende interesse for å forbedre digitaliseringen innen infrastrukturbyggsektoren blant besøkende», sier Teemu Kivimäki, administrerende direktør hos Infrakit Group Oy

Utover våre egne temaer, ser vi også frem til Baumas støtteprogram som inkluderer følgende:

  • Morgendagens byggemetoder og materialer
  • Veien til autonome maskiner
  • Gruvedrift – bærekraftig, effektiv og pålitelig
  • Digital byggeplass
  • Veien til nullutslipp

Pasi Joensuu, senior visepresident for salgs- og forretningsutvikling ser frem til å møte gamle venner og nye mennesker fra bransjen. «Jeg er interessert i den økte nysgjerrigheten for digitalisering av infra-konstruksjonsbransjen og bærekraft. Jeg ønsker å lære av besøkende om deres utfordringer og motivasjon til å løse disse utfordringene og inngå nye samarbeid.»

«Infrakit har nå kommet inn i DACH-markedet med suksess, og jeg ser frem til å møte alle de flotte menneskene og ekspertene fra vår sivile byggebransje for å diskutere digitalisering og hvordan løsninger som vår kan hjelpe til med å utføre byggeprosjekter på en mer bærekraftig og effektiv måte», sier Stefan Argiriu, salgsdirektør hos Infrakit Deutschland GmbH

Bestill billetter til arrangementet nå!

Anssi Johansson
September 20, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrastruktureiere – øk byggedigitaliseringsprosessen med en skyløsning for økt effektivitet

Byggherrer – få fart på digitaliseringsprosessen med en skyløsning for økt effektivitet

Økende etterspørsel etter bærekraftige og digitale løsninger i anleggsbransjen reiser mange spørsmål for byggherrer. Hvordan sikre at prosjekter med høy risikoprofil leverer som avtalt, holder seg til fremdriftsplanen og er innenfor budsjett – samtidig som man sikrer kvalitet i offentlige anskaffelser?

Infrakit tilbyr en sentralisert skyplattform for infrastruktureiere, som akselererer digitaliseringen med en skyløsning og eksperttjenester for å øke driftseffektiviteten. Ved bruk av Infrakit får du det du har anskaffet deg, både innen prosjektering og konstruksjon. Med vår skyplattform får du en visuell oversikt over resultatet: fysisk og digitalt.

Faktisk merverdi oppnås ved å blant annet levere teknisk støtte og modellinspeksjonstjenester. Vi hjelper deg med å skape et kontinuerlig bilde av situasjonen, for å visualisere utfordringene som diskuteres på byggeplassmøter. Vi sikrer også at produksjonen av høykvalitets resultatdata oppfyller behovet for prosjektdokumentasjon og forvaltning av ressurser.

Infrakits brede utvalg av integrasjonspartnere, gir deg muligheten til å velge fritt hvilken programvare og utstyr du foretrekker å bruke.

Situasjonsforståelse i sanntid og fremdriftsrapportering hjelper til med å løse tvister

Infrakit muliggjør sanntids kartvisning av prosjektets fremdrift og status i alle prosjektfasene. Dette sørger for at prosjektet blir fullført som planlagt, med dokumentasjon som lages samtidig. Slik kan du bygge med mindre feil, omarbeid og reklamasjoner.

Kadi Tuum, prosjektleder i den estiske samferdselsforvaltningen, forteller: «Fra eierens perspektiv er det svært praktisk å kunne registrere problemene som har oppstått på kartet med traséen gjennom hele byggeperioden. Dette gjør det mye lettere å identifisere årsakene til feil, og løse uenigheter i garantiperioden».

Les intervjuet med henne her.

Kortere leveringstid for prosjektet, med besparelser i totale prosjektkostnader

Siden alle prosjektpartene har samtidig tilgang til den samme informasjonen fra prosjektering til planendringer, kan prosjektene gå raskere fremover uten at informasjon må sendes rundt. Dette fører til besparelser i totale prosjektkostnader. Alt dette er mulig samtidig som kvaliteten på prosjektet økes.

 

 

 

 

 

Anssi Johansson
13th of September, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.