Statens vegvesen bygger ny E16 Eggemoen – Olum

Statens vegvesen er et fremtidsrettet forvaltningsorgan underlagt samferdselsdepartementet. Forvaltningsorganet utfører samfunnsoppdraget sitt gjennom tre ulike roller: som byggherre, myndighetsorgan og fagorgan.

Vegvesenet forplikter seg til en helhetlig forvaltning, noe som innebærer at de arbeider for å skape smarte og sammenhengende transportsystemer, til gode for samfunn, mennesker og miljø.

I dag er Statens vegvesen godt i gang med nye E16 Eggemoen – Olum. Den gamle strekningen som utarbeides, Eggemoen – Jevnaker – Olum, er ansett som farlig og med behov for oppgraderinger. Fra 2004–2013 ble det registrert over 50 ulykker på strekningen. Derfor er det vedtatt at nye E16, på 12,4 kilometer, skal legges mellom Eggemoen og Olum. I tilknytning til prosjektet er det også andre veier som vil utbedres, både fylkesvei 241 og tiltaksvei F16.

Prosjekt, planer og utbedringer av ny E16

Prosjektet innebærer bygging av ny tofeltsvei, to planskilte kryss, rundkjøring, fem bruer, tre underganger, fem overgangsbruer og en overgangsbru for vilt. Prosjektet er anslått til å koste 3,010 milliarder, og inkluderer også sammenhengende gang- og sykkelvei samt miljøtilpasset vei. Prosjektet er allerede påbegynt, med mål om å ferdigstille første del av prosjektet i slutten av 2021 og den andre delen i løpet av høsten 2022.

I prosjektet brukes Infrakit aktivt, og i den sammenheng har vi tatt en prat med Mohammed Ziani, BIM-koordinator på E16 Eggemoen – Olum. Vi ønsket å høre om fremdriften, og hvordan Infrakit har vært til hjelp under prosjektet.

Bruken av Infrakit i prosjektet

Ziani forteller at han har jobbet som BIM-koordinator på strekningen i et halvt år, og at han har gjort seg godt kjent med Infrakit allerede. Han sier at plattformen brukes i alle prosjektene som utgjør E16 Eggemoen – Olum, også sideveien fv. 241 og tiltaksvei F16.

Infrakit har blitt brukt gjennom de forskjellige fasene i prosjektet, både i byggefase og prosjekteringsfase. Ziani forteller at de har fire rom som består av to hovedprosjekter, sidevei og tiltaksvei, og at Infrakit har gjort interaksjonen mellom rommene enklere.

«Infrakit gjør den koblingen enklere. Og så er det en del grunnlagsdata som hører sammen på alle rommene, så dem får jeg enkel oversikt over. Er det informasjon som må sendes over til tiltaksveien, da er det praktisk å hente filer og legge dem over i rommet som vi deler med entreprenøren.»

En digital fremtid

Statens vegvesen er svært opptatt av at digitale løsninger skal gjøre hverdagen til alle tilknyttet det norske veinettet enklere, tryggere og grønnere. Forvaltningsorganet ligger langt fremme når det kommer til digitaliserte løsninger og jobber kontinuerlig med å nå målet. Ziani forteller at Infrakit aktivt blir brukt som et middel mot dette målet, og at han allerede har holdt 3–4 presentasjoner om Infrakit innad i vegvesenet.

Ziani er positiv til digitaliseringen, som er i ferd med å ta plass i bransjen. Han mener den skaper bedre oversikt over prosjektene, og han ser muligheter for enda bedre samarbeid i fremtiden.

Han forteller videre at Statens vegvesen prøver å gå mer mot modellbaserte prosjekter, og at de derfor pusher i den digitale retningen.

«Det blir flere og flere modeller, og derfor er vi avhengige av gode verktøy for å kunne forenkle bruken til andre som ikke er vant med modeller.»

– I fremtiden er det nødt til å være god brukervennlighet på de digitale løsningene, og det er nettopp det som er fint med Infrakit, forteller Ziani.

«Terskelen for å ta i bruk dette er ganske lav i forhold til andre programmer.»

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.