Morten Westergård starter som leder for tjenester i Norge

Morten Westergård begynte hos Infrakit i august som tjenestesjef i Norge, han har nå vært hos oss i syv måneder. Vi intervjuet ham om hans bakgrunn og forventninger til fremtiden.

Kan du fortelle litt om din bakgrunn i bransjen?

Jeg har en mastergrad fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Jeg har bakgrunn som prosjekterings- og sjefsingeniør innen jernbaneprosjekter på konsulentsiden, med base i både Gøteborg og Oslo. Jeg har fått jobbe med jordarbeidsmodellering av høyhastighetsjernbanelinjen «Østlenken», og byggingen av den store jernbanetunnelen kalt «Vestlenken» under Gøteborg. I Norge har jeg jobbet med ERTMS Civil Works for Bane NOR de siste par årene.

Hvorfor startet du hos Infrakit?

Det føltes som en unik mulighet å bli med hos Infrakit. Det er virkelig inspirerende å være i stand til å bli med i et teknologiselskap på dette stadiet innen digitaliseringen av infrabyggebransjen. Personlig er det motiverende å jobbe med bransjen på en annen måte enn jeg gjorde tidligere. Det å være en teknologileverandør som Infrakit, gjør at du bistår både små og store entreprenører og eiere i deres daglige virksomhet.

Hva ser du mest frem til i fremtiden?

Det har vært en intens og veldig inspirerende start hos Infrakit. Det å yte eksperttjenester til kundene våre, virker som en verdsatt måte å hjelpe dem med å implementere modellbasert konstruksjon. Responsen i markedet har vært god.

Hva liker du å gjøre på fritiden?

Jeg liker orientering, i likhet med mange av kollegene mine.

Damyanti Rathore
March 29, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.