De gebruiksvriendelijke oplossing en deskundige ondersteuning van Infrakit helpen de acceptatie te vergroten en de implementatie te laten slagen

De gebruiksvriendelijke oplossing en deskundige ondersteuning van Infrakit helpen de acceptatie te vergroten en de implementatie te laten slagen

Infrakit zorgt ervoor dat alle projectpartijen werken met de nieuwste plannen en schema’s om verspilling van middelen en dure fouten te voorkomen, terwijl de efficiëntie op de werkplek wordt verbeterd. Onze ervaren experts werken nauw samen met klanten en komen indien nodig langs op de bouwplaats of op kantoor.. Om de beste resultaten te behalen, ontwikkelen we onze serviceoplossingen altijd op basis van de behoeften van de klant.

Door middel van een implementatietraject kunnen we, in combinatie met de feedback van de klant, de beste resultaten realiseren. Dit traject begint met een uitgebreide Infrakit-training. Daarna gaan we in gezamenlijke workshops werken aan de implementatie van Infrakit. Tijdens deze workshops bepalen we de target,werken we een projectplan uit en stellen we duidelijke doelen en maatstaven voor de werkzaamheden. Onze experts begeleiden de klant van begin tot eind bij de uitvoering van de pilotprojecten.

Gebouwd volgens plan

Infrakit zorgt voor eenvoudiger afstemming van plannen en kwaliteitsborging, wat leidt tot hoogwaardige eindproducten die klaar en geschikt zijn voor digitaal bouwen. As-built aggregatie maakt voortgangs- en kwaliteitsbewaking mogelijk.

“Infrakit wordt gebruikt als projectbank in het project – alle plannen en realtime kwaliteitsopdrachten worden afgehandeld via Infrakit. Dit is belangrijk voor de inschrijver van het project, die wil dat kwaliteitsherkenning direct tijdens het werk plaatsvindt en niet met de traditionele manier van uitstellen. Zonder Infrakit zou de kwaliteitsaanduiding niet alleen vertraging oplopen, maar ook meerwerk vergen: kwaliteitsrapportages en hun opslag in een projectbank. Nu is dat niet meer nodig, alle kwaliteitsmetingen en as-built metingen worden nu realtime weergegeven wanneer de metingen worden genomen.
Tegelijkertijd kunnen kwaliteitsgegevens worden gecombineerd met de locatie, dwz. materiaalcertificaten, trommels, enz. zijn gedocumenteerd. Per geval kan bekeken worden welke kwaliteitsmetingen er te vinden zijn.”
– Sami Laakso, projectmanager, Kreate over het project Klaukkala Bypass

Statusrapportage en zoals gedocumenteerd

De pilotprojecten worden systematisch gemonitord op basis van het projectplan. Vervolgens wordt de balans opgemaakt en worden de projectresultaten vergeleken met de doelstellingen die in de workshops zijn geformuleerd. Nadat het project is afgelopen, stellen we een eindverslag op met daarin de uitdagingen, voordelen en mogelijkheden van het project. Tot slot maken we op basis van deze informatie een actieplan voor de klant. Dit document helpt klanten bij het praktische werk en stelt hen in staat om door middel van concrete stappen het ontwerp- en bouwproces te digitaliseren.

Het platform biedt realtime zicht op de situatie en de voortgang op verschillende apparaten zoals smartphones en tablets, die gemakkelijk te gebruiken zijn op de bouwlocatie. De voortgang van projecten kan worden bewaakt met behulp van landmeetkundige gegevens en logboekregistraties uit de machinebesturing, foto’s, orthofoto’s en drone-weergaven.

“HSY kan via Infrakit foto’s en voltooide leidingnetwerken bekijken. Foto’s geven waardevolle informatie over de voortgang van de bouw. Mensen zijn heel enthousiast over de orthofoto’s van Infrakit, omdat ze een actueel beeld van de situatie geven. Tijdens de implementatiefase kunnen supervisors de foto’s en situatiebeelden in Infrakit ook ter plaatse op hun tablets bekijken.”
– Tomi Mäkelä, Hoofdlandmeter over het project: Jokeri Lightrail

Damyanti Rathore
June 23, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit biedt gemoedsrust voor aannemers van infrastructuurprojecten door realtime informatie te verschaffen

Infrakit biedt gemoedsrust voor aannemers van infrastructuurprojecten door realtime informatie te verschaffen

Aannemers hebben toegang nodig tot alle projectinformatie om te kunnen voldoen aan de vereisten van projecteigenaren, en dat is precies waar Infrakit uitkomst biedt. Infrakit maakt nauwkeurige procesmonitoring mogelijk, waardoor alle werkzaamheden beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
Binnen het budget blijven en de planning respecteren, terwijl ook voldaan moet worden aan de vereisten van de eigenaar van de infrastructuur, is een veelvoorkomende uitdaging voor aannemers. Infrakit verzekert dat alle bij het infrastructuurproject betrokken partijen met de meest recente bouwplannen en tijdschema’s kunnen werken om verspilling van middelen en dure fouten te voorkomen, terwijl alle bijkomende kosten in rekening kunnen worden gebracht.
Met toegang tot informatie in realtime blijft u op de hoogte van alles wat er zich op de locatie afspeelt, wat goed is voor het vertrouwen binnen de organisatie.

“Het is eenvoudig: de voortgang van het project is duidelijk en transparant en de arbeidstijd wordt efficiënter besteed dan voorheen.
Ik denk dat er geen andere opties bestaan voor de manier waarop toekomstige infrastructuurprojecten zullen worden gerealiseerd: een combinatie waarbij bouwlocaties werken met machinebeheer- en locatiebeheersystemen zoals Infrakit. Er bestaan geen andere manieren om infraprojecten te voltooien. Dit is dé manier van werken. Ik kan het me niet anders indenken.”
– Survey Chief Petri Honkanen City of Lahti over de case Woonwijk Suoniitynkatu

Als gevolg van een meer efficiënte manier van werken worden minder middelen verkwist, en zijn minder revisies nodig, wat rechtstreeks leidt tot een meer duurzame manier van werken.

Besparing op de totale projectkosten, mogelijk gemaakt door de meest recente documentatie

Door de doorlopende documentatie over de voortgang van het project, kwaliteitscontrole en overdrachtsmaterialen, kan eenvoudig worden bijgehouden wat er op de locatie gebeurt en of de onderaannemers efficiënt te werk gaan. Dit garandeert dat ze de zaken correct uitvoeren en zich aan de planning en vooropgestelde kwaliteit houden zonder te veel in rekening te brengen.
Gegevens over machinebeheer en het bijhouden van transporten, samen met de opvolging van volumes en schema’s, kunnen de efficiëntie van de locatie en zware machines opvoeren van 50% tot 90%.

“We wilden het volledige machinebeheer op één plaats centraliseren. Hetzelfde geldt voor foto’s, modellen en het updaten naar nieuwe versies. Vroeger gebruikten we verschillende programma’s met verschillende portals. Hierdoor moesten we modellen verschillende keren uploaden. Met Infrakit wordt alles gebundeld. Een turnkey-contract zoals dit omvat veel modellen en updates. In plaats van vijf verschillende portals, hebben we er nu maar één. Dit resulteert algemeen genomen in een veel efficiënter machinebeheer.”
Eirik Frimannslund over de case: PEAB building E6 Moelvkrysset (Engelstalig)

Damyanti Rathore
June 6, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.