Infrakit ondersteunt bouw van Jokeri Light Rail

De Jokeri Light Rail is een 25 kilometer lange metroverbinding tussen de stations Itäkeskus in de Finse hoofdstad Helsinki en Keilaniemi in Espoo, ten westen van Helsinki. De gemeenteraden van Helsinki en Espoo hebben in 2016 een projectplan goedgekeurd, dat als basis diende voor de planning en de bouwstart voor de Jokeri Light Rail in juni 2019. Buslijn 550, die langs dezelfde route rijdt, is de drukste verbinding in de regio Helsinki. Geen enkele busdienst kan op termijn de toenemende verkeersvolumes aan. De Jokeri Light Rail vervangt na de oplevering buslijn 550, die momenteel dagelijks door zo’n 40.000 mensen wordt gebruikt. Naar verwachting zal de Jokeri-verbinding in 2030 worden gebruikt voor ongeveer 91.000 ritten op weekdagen, oplopend tot 125.000 in 2050. De bouwfase van Jokeri Light Rail zal naar verwachting in 2023 worden voltooid. In 2024 kunnen reizigers dan gebruik maken van de nieuwe verbinding.

Naar verwachting zal de Jokeri-verbinding in 2030 worden gebruikt voor ongeveer 91.000 ritten op weekdagen, oplopend tot 125.000 in 2050.

Bij de planning en aanleg van Jokeri Light Rail wordt een zogenaamd alliantiemodel toegepast, wat inhoudt dat de klanten, ontwerpers en aannemers een gezamenlijke organisatie vormen. De klanten zijn de steden Helsinki en Espoo. Na een openbare aanbesteding zijn Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy en NRC Group Finland Oy gekozen als ontwerpers. De bouw wordt uitgevoerd door YIT Oy en VR Track Oy.

Bouwplaats voor de Jokeri Light Rail. Foto: Jokeri Light Rail

Tomi Mäkelä van YIT, die optreedt als bouwopzichter van het Jokeri Light Rail-project, is ook een hoofdgebruiker van Infrakit. Mäkelä ziet veel voordelen in het gebruik van Infrakit in dit modelgebaseerde project. “We gebruiken veel foto’s in de bouw. Leidinggevenden, medewerkers en graafmachinebestuurders uploaden continu foto’s van de voortgang van de bouw naar Infrakit. Momenteel hebben we meer dan 10.000 foto’s van het project. Dat zijn er ontzettend veel en het worden er alleen maar meer. We organiseren de foto’s in mappen. Het is ook zo eenvoudig mogelijk gemaakt om foto’s aan mappen toe te voegen.”

“Momenteel hebben we meer dan 10.000 foto’s van het project.” – Tomi Mäkelä, Bouwopzichter, Jokeri Light Rail

Halte Linnoitustie, Espoo Leppävaara, foto: Jokeri Light Rail

Infrakit maakt ook de samenwerking binnen de alliantie gemakkelijker. “HSY kan via Infrakit foto’s en voltooide leidingnetwerken bekijken. Foto’s geven waardevolle informatie over de voortgang van de bouw. Mensen zijn heel enthousiast over de orthofoto’s van Infrakit, omdat ze een actueel beeld van de situatie geven”, vertelt Mäkelä. “Tijdens de implementatiefase kunnen supervisors de foto’s en situatiebeelden in Infrakit ook ter plaatse op hun tablets bekijken.”

“HSY kan via Infrakit foto’s en voltooide leidingnetwerken bekijken. Foto’s geven waardevolle informatie over de voortgang van de bouw. Mensen zijn heel enthousiast over de orthofoto’s van Infrakit, omdat ze een actueel beeld van de situatie geven”, vertelt Mäkelä.

De bouw van Jokeri Light Rail is een enorm project, waarbij rekening moet worden gehouden met een uiteenlopende problemen. “We maken bijvoorbeeld omleidingen voor buslijn 550. Maar de bouw vindt ook plaats op straten, wat soms een uitdaging kan zijn voor voetgangers en de doorstroming van het verkeer. Aan de andere kant hebben mensen begrip voor bepaalde beperkingen en vertragingen, die worden veroorzaakt door veranderende verkeerssituaties”, zegt Mäkelä.

Kaartweergave van Oulunkylä door Infrakit. Foto: Jokeri Light Rail

Het bouwproject voor de Jokeri Light Rail neemt milieuoverwegingen serieus. Er wordt rekening gehouden met belangrijke natuurgebieden langs de route. De alliantie heeft natuur- en milieuonderzoeken uitgevoerd en daarnaast de situatie beoordeeld voor onder meer de dikwandige riviermossel, de leefgebieden van vliegende eekhoorns en verschillende uitheemse soorten. Naast overwegingen rondom de biodiversiteit, moet er bij de bouw ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld vervuilde grond en gebieden met sulfaat.

Bouwplaats voor de Jokeri Light Rail naast het winkelcentrum Sello. Foto: Jokeri Light Rail
Net als de Jokeri Light Rail-alliantie werkt Infrakit aan meer duurzaamheid bij de bouw van infrastructuur. Teemu Kivimäki, CEO van de Infrakit Group, splitst de duurzaamheid bij de bouw van infrastructuur op in drie aspecten. “Op individueel niveau bieden we infrastructuurbouwers de best mogelijke tool voor hun gegevensbeheer. Met Infrakit hebben klanten, ontwerpers en bouwers toegang tot dezelfde real-time weergave om gegevens voor de bouw en kwaliteitsbeoordeling te kunnen gebruiken. Omdat alle benodigde constructiegegevens beschikbaar zijn in één enkele clouddienst, wordt het makkelijker om informatie te delen. Dat spaart niet alleen tijd, maar uiteindelijk ook materiaal.

“Omdat alle benodigde constructiegegevens beschikbaar zijn in één enkele clouddienst, wordt het makkelijker om informatie te delen. Dat spaart niet alleen tijd, maar uiteindelijk ook materiaal.”

Teemu Kivimäki, CEO van Infrakit Group Oy
Op maatschappelijk niveau kunnen wij ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat het gegevensbeheer goed wordt afgehandeld, waardoor vertragingen en onverwachte extra kosten bij kleine of juist hele grote projecten, zoals de Jokeri Light Rail, tot een minimum worden beperkt. Dit bespaart natuurlijke hulpbronnen en het is prettiger voor eindgebruikers wanneer bouwprojecten niet onnodig langer duren. En vanuit ecologisch oogpunt omvatten onze kernwaarden lagere emissies en een hoogwaardige, duurzame constructie”, vat Kivimäki samen.

Kijk hier voor aanvullende, regelmatig bijgewerkte informatie over de bouw van de Jokeri Light Rail.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.