Kalasatama-Pasila project – een belangrijke stap naar een emissievrije bouwplaats

Kalasatama-Pasila project – een belangrijke stap naar een emissievrije bouwplaats

Emissiedoelstellingen op organisatieniveau worden min of meer gemeengoed in de infrastructuursector. Maar op het zetten van concrete, belangrijke stappen om deze doelstellingen te bereiken hebben we moeten wachten.

Ambitieuze koolstofneutraliteitsdoelstellingen kunnen alleen worden verwezenlijkt wanneer de middelen om de emissies te verminderen via concrete projecten worden ontwikkeld.

Een belangrijke stap naar koolstofneutraliteit

Destia, hoofdaannemer van het alliantieproject Kalasatama-Pasila in Helsinki, heeft samen met het duurzaamheidsteam van het project de grote stap gezet van ambitie naar praktijk.

In samenwerking met andere projectpartners experimenteert Destia nu met emissiecontrole op basis van productiegegevens, wat niet alleen een nauwkeurigere en hoogwaardigere emissiecontrole mogelijk maakt, maar ook een lichter proces voor het genereren van controlegegevens.

Van raming tot verificatie van emissies

In de toekomst kunnen de emissies beter worden geoptimaliseerd door ze te verifiëren. Deze optimalisatie vereist metingen, en zal ons uiteindelijk in staat stellen de voor de aanleg van infrastructuur vastgestelde doelstellingen inzake koolstofneutraliteit te bereiken.

Wij hebben ons meer toegelegd op het ontwikkelen van oplossingen om de doelstellingen inzake koolstofneutraliteit te bereiken. Een onderdeel van deze verbintenis is de ontwikkeling van op productiegegevens gebaseerde emissiecontrolesystemen.

Lees meer

Jere Syrjälä
January 31, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.