Destias designsamordnare Krista Uutela berättar om arbetet med det enorma byggprojektet vid Mutkalampi vindpark

Destia, Finlands största bolag för infrastrukturtjänster, byggde infrastrukturen för Vestas Wind Systems vindkraftspark i Mutkalampi i mellersta och norra Österbotten i Finland. Med 69 turbiner blir vindkraftparken Finlands största. Energiproduktionen inleds i två steg: i slutet av 2022 och i juli–september 2023.

 

Destia designade och konstruerade vägarna till vindkraftparkens byggarbetsplats samt turbinernas fundament. De tillhandahöll även medelspänningskabeln för vindkraftparkens elnät. För att säkerställa att projektet slutfördes enligt dess exakta specifikationer och enligt tidtabellen använde Destia Infrakits toppmoderna digitala projektteknik och de data som programmet genererade.

Krista Uutela var designsamordnare för Mutkalampi-projektet. Vi intervjuade henne för att få en inblick i designerns syn på att använda Infrakit.

Vad använde du Infrakit till och vilka funktioner använde du?

– Vi använde Infrakit för att visa modeller och tvärsnitt, för massberäkningar och för att visa flygfotografier tagna av drönare från olika delar av byggarbetsplatsen. När vi koordinerade designen och konstruktionen kunde vi med hjälp av Infrakit också följa arbetets gång och korrekt justera tidsschemat för designen utefter konstruktionen.

Hur skiljer sig arbetet med ett projekt som det här från andra slags projekt?

– Byggarbetsplatsen var stor och hade ett snävt tidsschema för design och konstruktion. Det fanns väldigt lite tid att designa, så designen och konstruktionen fortskred i nästan samma takt.

Vilka var de största fördelarna för dig? Lärde du dig något nytt?

– Den största fördelen var att kunna följa hur konstruktionen utvecklades. Vi hade designer från hela Finland, så det var omöjligt att få alla till platsen. Infrakit möjliggjorde kontinuerlig övervakning och tilldelning, vilket var mycket viktigt på en så stor byggarbetsplats. Jag lärde mig också att använda massberäkningsfunktionen i Infrakit.

Vad skulle du säga till någon som funderar på att köpa Infrakit?

– Infrakit gör det enkelt att övervaka utvecklingen på byggarbetsplatsen i realtid och är också till hjälp vid planeringen. Speciellt vid stora byggarbetsplatser är det viktigt att designteamet också kan övervaka utvecklingen av byggarbetsplatsen och diskutera saker med byggherren. Infrakit var ett mycket bra allmänt verktyg.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.