Klavertje 4: Heijmans bygger hjärtat av Greenport Venlo: huvudlantmätare berättar om projektets blandade maskinpark och kvalitetsstyrning

Nordväst om Venlo, mellan motorvägarna A73 och A67, ligger det cirka 5 000 hektar stora området Klavertje 4 (K4, fyrklövern). Heijmans har använt Infrakit för projektets blandade maskinpark och kvalitetskontroll med hjälp av as-built-punkter.

 

Projektets bakgrund

avertje 4 utgör hjärtat av Greenport Venlo och har redan åtta gånger utsetts till Nederländernas logistiska knutpunkt. Greenport Venlo, som sträcker sig över 5 400 hektar mark, är Nederländernas näst största och rentav hela Europas mångsidigaste trädgårdsregion. Under de kommande 15 åren kommer regionen att förvandlas till en innovativ, hållbar plats för entreprenörer att etablera sig.

Greenport Venlo, som ligger mellan Amsterdams flygplats Schiphol, Rotterdams hamn, Antwerpens hamn och det centraleuropeiska inlandet, är Nederländernas främsta logistiska knutpunkt. Positionen förstärks av ankomsten av den största inlandsjärnvägsterminalen i Västeuropa (Cabooter).

Vi frågade projektets huvudlantmätare John Donkers om hur Infrakit har använts för projektets maskin- och kvalitetskontroll mellan olika underleverantörer med hjälp av as-built-punkter. – Jag ser till att alla maskiner har rätt maskinfiler och är kontaktpunkt för de arbetsförberedelser som hämtar as-built-data från Infrakit.

– Projektet inleddes redan när jag började på Heijmans för två år sedan. I början bekantade jag mig mest med Infrakit och en efter en med funktionerna vi använde för projektet. Jag tror att vi kan använda Infrakit ännu mer i framtiden.

 

 Tillämpade nyckelfunktioner

– För mig är huvudegenskaperna att jag har en överblick över alla 3D-modeller som används och kan kombinera olika maskiner från olika företag på en plattform. För mig är den största fördelen att jag inte behöver söka as-built-data.

Grävmaskinerna och bulldozrarna på fältet loggar data åt mig och arbetets förberedare som också har ett Infrakit-konto gör upp de kvalitetsdokument som behövs för vår kund. Jag behöver ingen lantmätare på fältet som avläser mätpunkter hela dagen.

 

Maskin- och kvalitetskontroll av en blandad flotta

– Det är väldigt trevligt att jag kan lägga as-built- och designdata på samma plattform, har överblick över projektet och enkelt kan kolla vilken 3D-modell grävmaskinen använder. Det sparar mycket tid för mig och lantmätaren på fältet.

– Förut skulle jag ha behövt använda olika moln för att mata in rätta maskindata i olika maskiner för olika företag. Översikten skulle inte ha funnits, då jag inte direkt kan se om grävmaskinen använder rätt modell, vilket medför en större risk att göra dyra och tidskrävande misstag.

Jag lär mig fortfarande något nytt om plattformen varje dag. Jag har använt Infrakit i två år och hittar fortfarande nya funktioner, och om jag inte vet något kan jag ringa andra kollegor som vet mycket mer om Infrakit än jag.

”Särskilt för stora projekt är Infrakit en utmärkt plattform att använda för att mata in maskindata i grävmaskiner och bulldozrar. Det fungerar väldigt bra för kvalitetsrapportering både för små och stora projekt.”

Till den som funderar på att ta i bruk Infrakit

– Fundera inte alltför länge. Särskilt för stora projekt är Infrakit en utmärkt plattform att använda för att mata in maskindata i grävmaskiner och bulldozrar. Det fungerar väldigt bra för kvalitetsrapportering både för små och stora projekt.

 

 

Om Heijmans

Heijmans är ett börsnoterat företag som kombinerar fastighetsutveckling, bygg- & tekniktjänster samt infrastruktur inom områdena Living, Working and Connecting. Vi skapar mervärde för våra kunder genom att kontinuerligt fokusera på kvalitetsförbättring, innovation och integrerade lösningar. Heijmans genomför projekt åt bostadsköpare, företag och myndigheter, med vilka vi tillsammans bygger morgondagens rumsliga konturer.

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.