Presentation av Morten Westergård, servicechef i Norge

Morten Westergård tillträdde i augusti tjänsten som servicechef i Norge och har nu varit hos oss i sju månader. Vi intervjuade honom om hans bakgrund och hans förväntningar på framtiden.

Kan du berätta lite för oss om din bakgrund i branschen?

Jag har en teknologie masterexamen från KTH i Stockholm. Jag har en bakgrund som design- och chefsingenjör vid järnvägsprojekt på konsultsidan och har varit baserad i både Göteborg och Oslo. Jag har haft förmånen att få arbeta med schaktningsmodellering av höghastighetslinjen ”East Link” och anläggningen av den stora järnvägstunneln under Göteborg som kallas ”Västlänken”. I Norge har jag under de senaste åren samarbetat med ERTMS Civil Works för Bane NOR.

Varför ville du börja arbeta hos Infrakit?

Att arbeta för Infrakit kändes som en unik möjlighet. Det är verkligt inspirerande att kunna börja arbeta vid ett teknikföretag i detta skede av digitaliseringen av infrabyggbranschen. Personligen anser jag det vara motiverande att arbeta med branschen på ett annat sätt än tidigare. En teknikleverantör som Infrakit hjälper både små och stora entreprenörer och ägare i deras dagliga verksamhet.

Vad ser du mest fram emot i framtiden?

Min första tid här på Infrakit har varit både intensiv och väldigt inspirerande. Att tillhandahålla experttjänster för våra kunder verkar vara ett uppskattat sätt att hjälpa dem att genomföra modellbaserad konstruktion. Vi har fått god respons på marknaden.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

Precis som många av våra kollegor gillar jag orientering.

Damyanti Rathore
March 29, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.