Kennismaking met Morten Westergård als Head of Services in Noorwegen

Morten Westergård die al zeven maanden in dienst is bij Infrakit, begon in augustus als Head of Services voor Noorwegen. We stelden hem enkele vragen over zijn achtergrond en toekomstperspectieven.

Kunt u ons wat meer vertellen over uw achtergrond in de sector?

Ik behaalde een Master of Science aan The Royal Institute of Technology in Stockholm. Ik deed ervaring op als ontwerper en hoofdingenieur voor spoorwegprojecten van adviesbureaus in Göteborg en Oslo. Ik was betrokken bij de uitwerking van het grondwerk voor de hogesnelheidslijn “East Link”, en bij de bouw van de grootschalige spoortunnel “The West Link” die onder Göteborg werd aangelegd. In Noorwegen heb ik de afgelopen jaren met ERTMS Civil Works voor Bane NOR gewerkt.

Wat sprak u aan in een functie bij Infrakit?

Toetreden tot Infrakit leek me een unieke kans. Het is werkelijk inspirerend om in deze overgangsperiode naar de digitalisering van de infra-bouw werkzaam te zijn bij een technologiebedrijf. Voor mij persoonlijk werkt het motiverend om op een andere manier met de sector samen te werken dan voorheen. Als technologieleverancier zoals Infrakit is zowel van belang voor de dagelijkse activiteiten van zowel kleine als grote contractanten.

Welke vooruitzichten hebt u voor de toekomst?

Ik had een intensieve en zeer inspirerende start bij Infrakit. Onze klanten deskundige diensten verstrekken blijkt een waardevolle manier om hun modelgebaseerde constructiewerken te helpen implementeren. De reacties waren dan ook positief.

Wat onderneemt u het liefst in uw vrije tijd?

Net zoals een aantal collega’s doe ik aan oriëntatielopen.

Damyanti Rathore
March 29, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.