Ny Infrakit-versjon 3.7.6

Kartflisebehandler

Ny kartflisebehandler gjør at flere WMS/WMTS-kilder og flere droneflyvninger kan visualiseres i én visning. Bestillingsverktøyet gjør det mulig å sette lagene til ønsket rekkefølge, mens skyveknappen for transparens gjør det lettere å oppdage avvik mellom kartflisesettene. Det kan brukes til å spore fremgang eller analysere mange innledende datakilder i én visning.

Støtte for shape-filer

Nå er det mulig å bringe GIS-data til Infrakit i Shape-format. Dette muliggjør visualisering av innledende data sammen med andre datakilder, som kartfliser og prosjekteringsdata i samme visning. Videoen nedenfor illustrerer hvordan områder, linjer og punkter visualiseres på 2D- og 3D-visningene til Infrakit.

Stringline-modeller for 3D-visualisering

LandXML Stringline-modeller blir levende i 3D-visningen av Infrakit. Stringline-modell betyr kontinuerlige overflater laget av et sett med uavhengige bruddlinjer. Stringline-modeller er mye brukt til maskinstyring, spesielt i Norge. Nye funksjoner muliggjør kraftigere modellkontroll før filer sendes til maskiner. Takket være skytilgang er dette mulig også for interessenter som ikke er kjent med eller ikke har tilgang til modelleringsverktøy.

Damyanti Rathore
August 10, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.