Uusia ominaisuuksia Infrakitin versiossa 3.7.6

Karttaruutujen hallintaominaisuus

Uuden karttaruutujen hallintaominaisuuden avulla voit käyttää useita WMS/WMTS-lähteitä ja visualisoida useampia drone-lentoja yhdessä näkymässä. Järjestelytyökalun avulla voit asetella kerrokset haluamaasi järjestykseen, ja kuvien läpinäkyvyyttä säätelevä liukusäädin helpottaa karttaruutujoukkojen välisten poikkeamien havaitsemista. Näin voit helposti seurata työn etenemistä tai analysoida useista eri tietolähteistä peräisin olevaa dataa yhdessä näkymässä.

Shapefile-tiedostomuodon tuki

Infrakitiin voi nyt tuoda paikkatietojärjestelmädataa Shapefile-tiedostomuodossa. Tämä mahdollistaa alkuperäisen datan visualisoinnin samassa näkymässä muista tietolähteistä peräisin olevan datan, kuten karttaruutujen ja suunnitteludatan, kanssa. Alla olevasta videosta näet, kuinka alueet, viivat ja pisteet visualisoidaan Infrakitin 2D- ja 3D-näkymissä.

Taiteviivamallit 3D-visualisointiin

LandXML-taiteviivamallit heräävät eloon Infrakitin 3D-näkymässä. Taiteviivamallit ovat jatkuvia pintoja, jotka on luotu itsenäisistä murtoviivoista. Niitä käytetään laajalti koneohjauksessa erityisesti Norjassa. Uusien ominaisuuksien ansiosta mallit on helpompi tarkastaa ennen kuin ne lähetetään koneille. Pilvipohjaisuuden ansiosta ominaisuudet ovat myös niiden sidosryhmien käytettävissä, joille mallinnustyökalut eivät ole tuttuja tai joilla ei ole pääsyä niihin.

Damyanti Rathore
August 10, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.