Infrakits lättanvända lösningar och expertstöd hjälper till att öka anammandet och lyckas med implementeringen

Infrakit ser till att alla projektparter arbetar med de senaste planerna och scheman för att undvika slöseri med resurser och dyra fel, samtidigt som effektiviteten på arbetsplatsen ökar. Våra erfarna experter arbetar nära kunderna och besöker deras byggarbetsplatser och kontor vid behov. Vi utformar alltid våra servicelösningar efter kundernas behov för att uppnå de bästa resultaten.

Med hjälp av ett implementeringsprojekt kan vi tillsammans uppnå bästa möjliga resultat, baserat på våra kunders feedback. Detta projekt börjar med en grundlig Infrakit-utbildning. Därefter arbetar vi med implementeringen av Infrakit i gemensamma workshops där vi väljer ut målsättningar, skapar en plan och sätter tydliga mål och indikatorer för verksamheten. Våra experter samarbetar med kunderna för att genomföra pilotprojekten under hela deras livscykel.

Byggt enligt planerna

Infrakit möjliggör enklare samordning av planer och kvalitetssäkring, vilket leder till slutprodukter av hög kvalitet, som är färdiga och lämpliga för digital konstruktion. Aggregering av det som faktiskt byggts möjliggör framstegs- och kvalitetskontroll.

”Infrakit används som projektbank i projektet – alla planer och kvalitetsuppdrag i realtid hanteras genom Infrakit. Detta är viktigt för projektets intressenter som vill att kvalitetsigenkänning ska ske omedelbart under arbetet och inte på det traditionella fördröjda sättet. Utan Infrakit skulle kvalitetsimplementeringen inte bara försenas, utan den skulle också kräva mer arbete: kvalitetsrapporter och lagring av dessa i en projektbank. Nu finns det inget behov av det, utan alla kvalitetsmätningar och verkligt byggda mätningar visas i realtid när punkterna tas.
Samtidigt kan kvalitetsdata kombineras med platsen, till exempel materialcertifikat, trummor, och så vidare, dokumenteras. Det är möjligt att titta på vilka kvalitetsmätningar som finns i varje enskilt fall.”
– Sami Laakso, projektledare, Kreate i projektet Klaukkala Bypass

Statusrapportering och dokumentation

Pilotprojekten följs systematiskt enligt projektplanen. Projektets resultat jämförs sedan och mäts med de ursprungliga målen som definierats i workshoparna. Efter projektet skapar vi en slutrapport som tydligt redovisar projektets utmaningar, fördelar och möjligheter. Utifrån den informationen skapar vi en uppföljande handlingsplan för kunden. Genom konkreta åtgärder underlättar den det praktiska arbetet och digitaliseringen av design och byggande.

Medvetenhet om realtidsläget och projektets framstegsstatus finns på plattformen som kan nås genom olika enheter, till exempel smartphones och surfplattor som är lätta att använda i fält. Övervakning av projektförloppet kan göras med hjälp av kartläggning och loggpunkter för maskinstyrning, foton, ortofoton och drönarvyer.

”HSY kan se foton och färdigställda rörledningsnät via Infrakit. Fotona ger värdefull information om hur anläggningsarbetet fortskrider. Infrakits ortofoton har lovordats, eftersom de ger en uppdaterad bild av läget. Under implementeringsfasen kan förmännen också se bilderna och lägesbilderna i Infrakit på byggarbetsplatsen, på sina surfplattor.
– Tomi Mäkelä, huvudinspektör i projektet: Jokeri Light Rail

Damyanti Rathore
June 23, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.