Infrakits brukervennlige løsning og ekspertstøtte bidrar til å øke bruken og lykkes med distribusjon

Infrakit sikrer at alle prosjektpartene jobber med de siste planene og tidsplanene. Dermed unngås sløsing av ressurser og kostbare feil, samtidig som effektiviteten forbedres på byggeplassen. Våre erfarne eksperter inngår i et nært samarbeid med kundene, og besøker deres anlegg og kontorer når det er nødvendig. Vi vil alltid utforme tjenesteløsningene i samsvar med kundens behov, for å sikre et best mulig resultat.

Ved hjelp av et distribusjonsprosjekt kan vi sammen oppnå et best mulig resultat basert på kundens tilbakemeldinger. Dette prosjektet begynner med grundig opplæring i Infrakit. Deretter samarbeider vi om implementeringen av Infrakit i felles workshops, hvor vi velger mål for prosjektet, oppretter en plan og setter opp tydelige mål og indikatorer for operasjonen. Ekspertene våre samarbeider med kundene om å utføre pilotprosjektene gjennom hele livssyklusen.

Bygget etter planene

Infrakit muliggjør enklere koordinering av planer og kvalitetssikring, noe som fører til sluttprodukter av høy kvalitet – klare og egnet for digital konstruksjon. Aggregering av byggingen muliggjør fremdrift og kvalitetsovervåking.

«Infrakit brukes som en prosjektbank i prosjektet – alle planer og kvalitetsoppdrag i sanntid håndteres gjennom Infrakit. Dette er viktig for prosjektparten, som ønsker at kvalitetsgjenkjenning skal skje umiddelbart under arbeidet og ikke med den tradisjonelle forsinkelsen. Uten Infrakit ville kvalitetsidentifiseringen ikke bare bli forsinket, den ville også kreve mer arbeid i form av kvalitetsrapporter og lagring av disse i en prosjektbank. Nå er det ikke behov for det. Men alle kvalitetsmålinger og byggemålinger vises i sanntid når punktene lages.
Samtidig kan kvalitetsdata kombineres med lokasjonen, dvs. dokumentasjon av materialsertifikater, tromler osv. Det er mulig å se på hvilke kvalitetsmålinger som finnes i hvert prosjekt.»
– Sami Laakso, prosjektleder hos Kreate for prosjektet Klaukkala-veiomleggingen

Statusrapportering og som dokumentert

Pilotprosjektene vil overvåkes systematisk i henhold til prosjektplanen. Resultatene fra prosjektet vil deretter sammenlignes og måles i forhold til de opprinnelige målene som ble definert i workshopen. Etter prosjektet lager vi en endelig rapport som tydelig registrerer prosjektets utfordringer, fordeler og muligheter. På grunnlag av denne informasjonen oppretter vi en oppfølgingsplan for kunden, som ytterligere vil bidra til det praktiske arbeidet og digitaliseringen av design og bygging gjennom konkrete tiltak.

Situasjonsbevissthet og prosjektfremdrift i sanntid vises i plattformen. Dette er tilgjengelig fra forskjellige enheter som smarttelefoner og nettbrett, som er enkle å bruke på byggeplassen. Overvåking av prosjektfremdriften kan gjøres ved hjelp av landmålings- og maskinstyringsloggpunkter, bilder, ortofoto og dronevisning.

«HSY kan se fotografier og ferdige rørledningsnettverk gjennom Infrakit. Bilder gir verdifull informasjon om hvordan konstruksjonen skrider frem. Infrakits ortofoto får skryt, siden de gir et oppdatert situasjonsbilde. I implementeringsfasen kan veilederne med Infrakit også se bilder og situasjonsbilder fra byggeplassen på nettbrettene sine.»
– Tomi Mäkelä, hovedmåler for prosjektet: Jokeri-bybanen

Damyanti Rathore
June 23, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.