Infrakitin helppokäyttöinen ratkaisu ja asiantuntijatiimi edistävät sovelluksen käyttöä ja varmistavat käyttöönoton onnistumisen

Infrakit varmistaa, että projektin kaikki osapuolet työskentelevät viimeisimpien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Tämä puolestaan auttaa ehkäisemään resurssien tuhlausta ja kalliita virheitä, mikä tekee työskentelystä tehokkaampaa. Kokeneet asiantuntijamme tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja vierailevat tarvittaessa työmaalla tai toimistolla. Parhaan lopputuloksen takaamiseksi suunnittelemme palveluratkaisumme aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Käyttöönottoprojekti auttaa meitä saavuttamaan yhdessä parhaan lopputuloksen asiakkaan palautteen perusteella. Projekti alkaa perusteellisella Infrakit-koulutuksella. Tämän jälkeen aloitamme Infrakitin käyttöönoton yhteisissä työpajoissa, joissa valitsemme kohteet, laadimme suunnitelman ja asetamme toiminnalle selkeät tavoitteet ja indikaattorit. Asiantuntijamme tekevät yhteistyötä asiakkaan edustajien kanssa koko pilottiprojektin ajan.

Suunnitelmien mukaan rakennettu

Infrakit helpottaa suunnitelmien koordinointia ja laadunhallintaa, mikä puolestaan auttaa tuottamaan laadukkaita ja valmiita digitaaliseen rakentamiseen soveltuvia lopputuotteita. Toteumatiedot mahdollistavat projektin edistymisen seurannan ja laadunvalvonnan

”Infrakit toimii projektipankkina – kaikki suunnitelmat ja reaaliaikaiset laatutoimeksiannot hoidetaan sen kautta. Se on tärkeää projektin tilaajalle, joka haluaa, että laadunvarmistus alkaa heti työn alettua, eikä viiveellä, niin kuin yleensä. Ilman Infrakitiä laadun varmistaminen sekä viivästyisi että vaatisi enemmän työtä, kun laaturaportit pitäisi laatia ja tallentaa projektipankkiin. Infrakitin kanssa sellaiselle ei ole tarvetta, sillä laatu- ja toteumamitat näytetään reaaliajassa heti kun ne on otettu.
Lisäksi laatutietoja voidaan yhdistää sijaintiin, jolloin esimerkiksi myös materiaalitodistukset ja rummut dokumentoidaan. Näin laatumittoja voidaan tarkastella tapauskohtaisesti.”
– Kreaten projektipäällikkö Sami Laakso Klaukkalan ohikulkutie -hankkeesta

Projektin tilaa koskeva raportointi ja toteumadokumentointi

Pilottiprojektien etenemistä seurataan järjestelmällisesti projektisuunnitelman mukaan. Projektin lopuksi tuloksia verrataan työpajoissa asetettuihin tavoitteisiin. Projektin jälkeen laadimme loppuraportin, joka tuo selkeästi esiin projektin haasteet, hyödyt ja mahdollisuudet. Näiden tietojen pohjalta laadimme asiakkaalle seurantasuunnitelman, joka helpottaa käytännön työtä entisestään ja edistää konkreettisesti suunnittelun ja rakentamisen digitalisointia.

Reaaliaikainen tilanne ja projektin tila voidaan tarkistaa alustalta työmaakäyttöön soveltuvan laitteen (esim. älypuhelin tai tabletti) avulla. Projektin etenemistä voidaan seurata maanmittauksen sekä koneohjauksen lokipisteiden, valokuvien, ortokuvien ja drone-näkymien avulla.

”HSY voi tarkastella valokuvia ja valmiita putkiverkostoja Infrakitin kautta. Valokuvat antavat arvokasta tietoa rakennusprojektin etenemisestä. Infrakitin ortokuvat ovat saaneet kehuja, sillä ne tarjoavat ajantasaisen tilannekuvan. Toteutusvaiheessa työnjohtajat voivat tabletin avulla tarkastella Infrakit-alustalle tallennettuja valokuvia ja tilannekuvia myös paikan päällä.”
– Mittauspäällikkö Tomi Mäkelä Raide-Jokeri-hankkeesta

Damyanti Rathore
Kesäkuu 23, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.