Infrakit möjliggör kostnadsbesparingar och bättre maskineffektivitet för entreprenörer i infraprojekt

I vår tidigare blogg pratade vi om att tillhandahålla övergripande kontroll över projekt. Kontaktpersoner behöver tillgång till all projektinformation för att uppfylla kraven från projektägare och det är där Infrakit kan hjälpa till. Infrakitomvandlar dina projekt till mer kontrollerade processer som möjliggör ett mer harmoniserat arbetssätt.

I den här artikeln kommer vi att göra en djupdykning i hur entreprenörer kan uppnå kostnadsbesparingar och bättre effektivitet genom Infrakit.

En vanlig utmaning för entreprenörer är att hålla sig inom budgeten och tidsschemat, samtidigt som projektägarens krav uppfylls. Infrakit till att alla projektparter arbetar med de senaste planerna och scheman för att undvika slöseri med resurser och dyra fel, samtidigt som du har möjlighet att fakturera för allt extra arbete.

Infrakit erbjuder kostnadsbesparingar i de totala projektkostnaderna

Tack vare den kontinuerliga dokumentationen för projektförlopp, kvalitetskontroll och överlämningsmaterial kan du enkelt hålla reda på vad som görs på din arbetsplats och se till att dina underleverantörer arbetar effektivt. Detta säkerställer att de gör rätt saker, håller det planerade tidsschemat och kvaliteten utan att överbelasta dig.

Maskinanvändningsdata och lastbilsövervakning, tillsammans med volym- och schemaläggningsspårning, kan öka effektiviteten på arbetsplatsen och med tunga maskiner från 50 % till 90 %.

”Vi ville ha all maskinstyrning på ett ställe. Detsamma gällde foton, modeller och uppdatering av nya versioner. Tidigare använde vi flera program med olika portaler. Detta innebar att vi var tvungna att skicka modeller flera gånger. På Infrakit samlas de ihop. I ett nyckelfärdigt kontrakt som detta finns det många modeller och uppdateringar. Istället för att gå igenom fem olika portaler, fungerar det nu med en. Sammantaget ger detta mycket effektivare maskinstyrning.”

Eirik Frimannslund i fallet: PEAB building E6 Moelvkrysset (på engelska)

Damyanti Rathore
May 25, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.