Infrakit mahdollistaa kustannussäästöt ja tehokkuuden paranemisen urakoitsijoille

Aikaisemmassa blogissamme kerroimme Infrakitin mahdollistamasta projektin kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Pystyäkseen toteuttamaan tilaajan vaatimukset projektille, urakoitsija tarvitsee kaiken projektiin liittyvän tiedon. Tässä Infrakit voi olla avuksi. Infrakitin avulla hallitset projektikokonaisuuden mahdollistaen yhtenäiset työtavat kaikille projektin osapuolille.

Tässä blogissa kerromme kuinka urakoitsijat voivat säästää projektin kokonaiskustannuksissa ja parantaa tehokkuutta Infrakitin avulla.

Urakoitsijoiden yleisimpiä haasteita on toteuttaa tilaajan vaatimukset ja samalla pysyä annetussa aikataulussa ja budjetissa. Infrakitin avulla varmistetaan, että kaikki osapuolet työskentelevät viimeisimpien suunnitelmien ja aikataulujen mukaan. Näin vältetään resurssien tuhlaus ja kalliit virheet, mahdollistamalla samalla ylimääräisten töiden laskutus.

Infrakit mahdollistaa säästöt projektin kokonaiskustannuksista

Projektin edistymisen, laadunvarmistuksen ja luovutusmateriaalien jatkuva dokumentointi varmistaa, että pysyt ajan tasalla kaikista työmaan tapahtumista ja alaurakoitsijoiden toiminnan tehokkuudesta. Tällä mahdollistetaan, että osapuolet toimivat oikein, sovitun aikataulun mukaisesti laadusta tinkimättä veloittaen vain tehdystä työstä.

Työkoneiden käyttödata ja kuorma-autojen valvonta yhdistettynä aikataulujen ja massan seurantaan voi kasvattaa työmaan ja koneiston tehokkuutta 50 %:sta 90 %:n.

“Halusimme, että kaikki koneenohjaus tapahtuu yhdestä paikasta. Sama koskee kuvia, malleja ja uusien versioiden päivittämistä. Aikaisemmin käytimme useampaa eri ohjelmistoa, jolla jokaisella oli oma portaalinsa. Tämä johti siihen, että jouduimme jakamaan mallit useampaan kertaan. Infrakitissä ne ovat kootusti. Tällaisessa “avaimet käteen” sopimuksessa on useita malleja ja päivityksiä. Sen sijaan, että tieto kulkisi viiden eri portaalin läpi, vain yksi riittää. Kokonaisuudessaan tämä mahdollistaa huomattavasti tehokkaamman koneenohjauksen.”

Eirik Frimannslund projektissa PEAB rakentaa E6:sta (englanniksi)

Damyanti Rathore
May 25, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.