Infrakit muliggjør kostnadsbesparelser og bedre maskineffektivitet for entreprenører i infraprosjekter

I vår forrige blogg snakket vi om å levere total kontroll til prosjekter. Kontraktører trenger tilgang til all prosjektinformasjon for å oppfylle kravene til prosjekteiere, det er der Infrakit kan hjelpe. Infrakit forvandler prosjektene dine til mer kontrollerte prosesser, som muliggjør en mer harmonisert arbeidsmåte.

I denne artikkelen går vi nærmere inn på hvordan entreprenører kan oppnå kostnadsbesparelser og bedre effektivitet gjennom Infrakit.

Et vanlig spørsmål for entreprenører er å holde seg innenfor budsjettet og tidsplanen, samtidig som prosjekteierens krav oppfylles. Infrakit sikrer at alle prosjektpartene jobber med de siste planene og tidsplanene. Da unngås sløsing av ressurser og kostbare feil, samtidig som du blir i stand til å fakturere for alt ytterligere arbeid.

Infrakit tilbyr kostnadsbesparelser for de totale prosjektkostnadene

På grunn av den kontinuerlige dokumentasjonen for prosjektfremdrift, kvalitetskontroll og overleveringsmateriale, kan du enkelt holde oversikt over hva som blir gjort på arbeidsstedet ditt og sørge for at underleverandørene arbeider effektivt. Dette sikrer at de gjør de riktige tingene, holder den planlagte tidsplanen og kvaliteten uten å belaste deg for mye.

Data om maskinbruk og overvåking av lastebil, sammen med volum- og tidsplansporing, kan øke effektiviteten på arbeidsplasser og tunge maskiner fra 50 % til 90 %.

«Vi ønsket å ha all maskinstyringen på ett sted. Det samme gjaldt bilder, modeller og oppdatering av nye versjoner. Før brukte vi flere programmer med forskjellige portaler. Dette betydde at vi måtte legge ut modeller flere ganger. På Infrakit blir de samlet. I en totalentreprise som denne, er det mange modeller og oppdateringer. I stedet for å gå gjennom fem forskjellige portaler, holder det nå med en. Samlet sett gir dette mye mer effektiv maskinstyring».

Eirik Frimannslund om saken: PEAB bygger E6 Moelvkrysset (på engelsk)

Damyanti Rathore
May 25, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.