Infraägare – Effektivisera din projektledning

När du använder Infrakit kommer du att få det du har anskaffat både när det gäller design och konstruktion. Med Infrakit får du en visuell överblick över slutresultatet – både fysiskt och digitalt.

 

Citat ur kundrespons

”Ur ett ägarperspektiv är det väldigt bekvämt att kunna registrera de problem som har uppstått på kartan med rutten under hela konstruktionsperioden. Detta gör det mycket lättare att fastställa felens orsaker och att lösa tvister under garantiperioden.”


Kadi Tuum, Project Manager, projektledare, den estniska transportförvaltningen


 

”När vi planerade pilotprojektet ville vi dra nytta av finländsk erfarenhet och kunskap – det är därför vi valde Infrakit-plattformen. Den största fördelen med Infrakit kommer fram i byggprocessen, där man kan bära med sig hela projektdokumentationen överallt i en smarttelefon eller surfplatta. Det är också möjligt att få åtkomst till den via vilken dator som helst utan att ha någon specifik CAD- eller designprogramvara. Och, slutligen, har vi möjlighet att kontrollera designlösningen i 3d.”


Anti Palmi, chef för vägbyggnads- och underhållsavdelningen vid den estniska vägförvaltningen

Effektivisera din projektledning

Påskynda digitaliseringen med en molnlösning och experttjänster för att höja den operativa effektiviteten

Få åtkomst till information i realtid under projektets livscykel för att öka förtroendet och insynen

Granska och godkänd kvaliteten enkelt genom visuell dokumentation för att säkerställa projektets framgång

 

 

Boka en demosession

Upptäck hur Infrakit kopplar samman alla funktioner i ditt infraprojekt och ger värde åt varje del av din verksamhet.