Infrakit möjliggör effektiv infra-projektledning för entreprenörer

Infrakit erbjuder en centraliserad molnplattform för entreprenörer så att de enkelt och effektivt får kontroll över alla byggfaser. Vanliga problem för projektledare är att uppfylla ägarens projektkrav vad gäller tid, kvalitet och budget. Entreprenörerna behöver åtkomst till all projektinformation för att uppfylla kraven.

Infrakit ger dig full kontroll över alla projektfaser

Infrakit omvandlar dina projekt till mer kontrollerade processer som möjliggör ett mer harmoniserat arbetssätt. Detta gör att du kan bygga enligt krav med färre fel, omarbetningar och anspråk, och som bonus blir överlämningsdokumentationen tillgänglig så fort projektet är avslutat.

Allt detta gäller även för eventuella underleverantörer som arbetar med dina projekt.

Genom att sammanlänka människor, data och maskiner ser Infrakit till att alla parter arbetar för att undvika slöseri med resurser och kostsamma fel med hjälp av de senaste planerna och det senaste schemat. Tack vare vårt stora utbud av integrationspartner kan Infrakit användas oberoende av eventuella utrustnings- och programvarumärken.

”Det är jätteenkelt att distribuera rättigheter i Infrakit. Enkelt att hantera och hålla koll på vad såväl projektledarna som arbetarna på plats gör. Vi fick direkt och personlig utbildning av Infrakit, och alla vet exakt vad de ska göra.”

Henrik Bertelsson om ärendet Vestre Vei.

Överlämningsfasen görs stressfri eftersom all konstruktionsinformation redan finns i Infrakit.

Enligt Janne Neste och Jenna Karppanen från ärendet Streets of Kallvik är en av de främsta fördelarna hur enkelt det är att kommunicera med hjälp av Infrakit.

”I synnerhet när överlämningen närmar sig innebär Infrakit en stor avlastning för alla parter eftersom allt material finns på samma ställe, och alla har samma uppdaterade information. Detta gäller särskilt för stora projekt som det här. Utan Infrakit skulle alla tvingas hantera enorma högar med papper och annat material. Det faktum att allting lagras på ett ställe, och att man kan söka efter dokument med hjälp av olika koder, gör arbetet mer effektivt.”

Damyanti Rathore
May 19, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.