Infrakit mahdollistaa infraprojektien tehokkaamman hallinnan urakoitsijoille

Infrakit pilvipalvelu mahdollistaa urakoitsijoille tehokkaan ja helpon projektin kokonaishallinnan. Yleisimpiä ongelmia projektipäälliköille ovat infran omistajien vaatimusten täyttäminen ajan, laadun ja budjetin suhteen. Urakoitsijat tarvitsevat pääsyn kaikkeen projektiin liittyvään tietoon vaatimusten täyttymiseksi.

Infrakit mahdollistaa projektin kaikkien vaiheiden kokonaisvaltaisen hallinnan

Infrakitin avulla projektit muuntuvat hallitummiksi kokonaisuuksiksi, missä työskentely tapahtuu yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Tämä johtaa töiden vaatimusten mukaiseen valmistumiseen vähemmillä virheillä, korjauksilla ja korvausvaatimuksilla. Näiden lisäksi luovutusmateriaali on valmiina heti kun projekti valmistuu.

Kaikki tämä koskee myös projekteissa työskenteleviä aliurakoitsijoita.

Yhdistämällä ihmiset, data ja työkoneet, mahdollistetaan työskentely viimeisimpien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisen, mikä säästää resursseja ja ennaltaehkäisee kalliita virheitä. Laajan integraatioverkostomme takia Infrakitiä voidaan käyttää riippumatta ohjelmisto- ja välineistömerkeistä.

“Infrakitissä on hyvin helppo jakaa käyttöoikeuksia. Projektipäälliköiden ja kenttätapahtumien hallinta ja seuranta on todella helppoa. Saimme Infrakitiltä henkilökohtaisen koulutuksen, joten kaikki osapuolet tietävät miten kaikki toimii.”

Henrik Bertelsson Vestre Vei referenssissä (englanniksi).

Luovutusvaihe on tehty stressittömäksi, sillä kaikki tieto löytyy valmiiksi Infrakitistä

Kallvikin kadut -hankkeessa (englanniksi) mukana olleet Janne Neste ja Jenna Karppanen ovat sitä mieltä, että Infrakitin päähyötyihin kuuluu sen käytön myötä tuleva viestinnän helppous.

“Erityisesti luovutusvaiheen lähestyessä, Infrakit vähentää kaikkien osallisten työtaakkaa, sillä kaikki materiaali löytyy yhdestä paikkaa ja kaikilla on pääsy samoihin tietoihin yhtäaikaisesti. Tämä koskettaa erityisesti tämänkaltaisia isoja projekteja. Ilman Infrakitiä meitä odottaisi iso määrä paperitöitä ja muita hommia. Se, että kaikki informaatio on yhdessä paikassa ja dokumentteja voi etsiä eri koodeilla tekee töistä huomattavasti tehokkaampia.”

Infrakitin blogisarja tuotteemme hyödyistä jatkuu pian.

Lue lisää Infrakitin hyödyistä infraprojektien osapuolille täältä.

Damyanti Rathore
May 19, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.