Infrakit muliggjør effektiv infra prosjektledelse for entreprenører

Infrakit tilbyr en sentralisert skyplattform for entreprenører, som enkelt og effektivt gir kontroll over alle byggefaser. Vanlige problemer for prosjektledere, er å oppfylle eierens prosjektkrav om tid, kvalitet og budsjett. Kontraktører trenger tilgang til all prosjektinformasjon for å oppfylle kravene.

Infrakit gir deg full kontroll over alle prosjektfasene

Infrakit forvandler prosjektene dine til mer kontrollerte prosesser, som muliggjør en mer harmonisert måte å jobbe på. Dette lar deg bygge i henhold til kravene, men med mindre feil, omarbeid og reklamasjoner. Som bonus er overleveringsdokumentasjonen tilgjengelig med en gang prosjektet er ferdig.

Alt dette gjelder også mulige underleverandører som jobber med prosjektene dine.

Ved å koble sammen data, mennesker og maskiner, sikrer Infrakit at alle prosjektpartene jobber med de siste planene og tidsplanene. Da unngås sløsing av ressurser og kostbare feil. Takket være vårt brede utvalg av integrasjonspartnere, kan Infrakit brukes uavhengig av alle utstyrs- og programvaremerker.

«Det er veldig enkelt å distribuere rettigheter i Infrakit. Det er enkel å administrere og holde oversikt over hva både prosjektledere og mannskapet på byggeplassen gjør. Vi fikk direkte og personlig opplæring fra Infrakit, dermed vet alle nøyaktig hva de skal gjøre».

Henrik Bertelsson om prosjekt «Vestre vei».

Overleveringsfasen gjøres uanstrengt, siden all informasjon om konstruksjonen allerede finnes i Infrakit.

I følge Janne Neste og Jenna Karppanen fra prosjektet «Kallviks gater», er den enkle kommunikasjonen som kommer gjennom bruk av Infrakit en av hovedfordelene.

«Spesielt når overleveringstiden nærmer seg, vil Infrakit i stor grad lette arbeidsbelastningen for alle parter. Det skyldes at alt materialet er på ett sted, og at alle har den samme oppdaterte informasjonen. Det gjelder spesielt for store prosjekter som dette. Uten Infrakit ville alle måtte håndtere store bunker med papir og annet materiale. Arbeidet blir mer effektivt, siden alt er lagret på ett sted og man kan søke etter dokumenter ved hjelp av forskjellige koder».

Damyanti Rathore
May 19, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.