Norjan tievirasto rakentaa uutta E16 Eggemoen – Olum tietä

Norjan tievirasto (Statens vegvesen) on tulevaisuuteen suuntautuva virasto Liikenne- ja Viestintäministeriön alla. Tämä virasto toteuttaa sosiaalista vastuutaan eri rooleissa: asiakkaana, valtion virastona sekä asiantuntijan roolissa.

Virasto on sitoutunut perinpohjaiseen hallintaan, mikä tarkoittaa sitä, että he työskentelevät fiksun ja yhtenäisen liikenneverkoston luomiseksi, josta olisi hyötyä ihmisille, yhteisölle sekä luonnolle.

Tällä hetkellä Tievirasto työstää uutta E16 Eggemoen – Olum tietä. Valmisteltavaa Eggemoen – Jevnaker – Olum tien vanhaa osaa pidetään vaarallisena ja kunnostusta tarvitsevana. Tällä osuudella tietä on ilmoitettu yli 50 onnettomuutta 2004–2013 välisenä aikana. Tämän takia on päätetty, että uusi 12.4 kilometrin E16 kulkee välillä Eggemoen – Olum. Projektiin liittyen kunnostetaan myös muita teitä, esimerkiksi maantie 241 ja F16 risteävä tie.

Projekti, suunnitelmat ja uuden tien parannukset

Projekti sisältää uuden kaksikaistaisen tien, kaksi tasoristeystä, liikenneympyrän, viisi siltaa, kolme alikulkua, viisi siirtymäsiltaa ja siirtymäsillan villieläimille. Projektiin sisältyy myös kävelytie ja pyöräkaista sekä ympäristöön mukautettu tie. Projektin arvioidaan maksavan 3 010 miljardia Norjan kruunua. Projekti on aloitettu ja ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan 2021 loppuvuodesta ja toisen vaiheen syksyllä 2022.

Infrakitiä käytetään aktiivisesti projektissa. Haastattelimme projektin BIM koordinaattoria Mohammed Ziania. Halusimme tietää projektin edistymisestä ja miten Infrakit on ollut projektin aikana avuksi.

Infrakitin käyttö projektissa

Ziani kertoo työskennelleensä BIM koordinaattorina projektilla noin puoli vuotta ja on ehtinyt perehtyä Infrakitiin perusteellisesti. Hän kertoo, että alustaa käytetään kaikilla E16 varrella olevilla projekteilla, myös 241 ja F16 teillä.

Infrakitiä on käytetty projektin eri vaiheilla, myös rakennus- ja suunnitteluvaiheissa. Ziani kertoo, että heillä on neljä työtilaa, jotka sisältävät kaksi pääprojektia, sivutien ja rakennettava uusi tie. Hänen mukaansa Infrakit on helpottanut näiden tilojen välillä liikkumista.

”Infrakit helpottaa tätä yhteyttä. Kaikissa näissä tiloissa on samaa perusdataa, joka kuuluu yhteen, joten näin saan siitä yksinkertaisen kuvan. Jos tietoa tarvitsee lähettää toiselle on helppoa etsiä ja siirtää tiedostoja rakennuttajan kanssa jaettuun tilaan.”

Digitaalinen tulevaisuus

Norjan tievirasto on erittäin kiinnostunut digitaalisista ratkaisuista. He uskovat, että digitalisaatio parantaa kaikkien Norjan tieverkoston kanssa tekemisissä olevien osapuolten jokapäiväistä elämää, tehden siitä turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää. Mitä tulee digitaalisiin ratkaisuihin ja niitä kohti tehdystä työstä, tievirasto on etulinjassa. Ziani kertoo Infrakitiä aktiivisesti käytettävän työkaluna tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Hän mainitsee myös antaneensa neljä esitelmää Infrakitistä viraston sisällä.

Ziani ajattelee digitalisaation noususta alalla positiivisesti. Hän uskoo sen tuovan paremman kokonaiskäsityksen projekteista, ja näkee mahdollisuuksia parempaan yhteistyöhön tulevaisuudessa. Hän jatkaa sanomalla, että Norjan tievirasto yrittää siirtyä yhä enemmän mallipohjaiseen toteutukseen; tämän takia he yrittävät lisätä digitaalisia ratkaisuja.

”Malleja on koko ajan enemmän ja enemmän, tämän takia olemme riippuvaisia hyvistä työkaluista, jotta voimme yksinkertaistaa käytön heille, jotka eivät ole tottuneet malleihin.”

”Tulevaisuudessa digitaalisten ratkaisujen on pakko olla käyttäjäystävällisiä, tämä on se mistä pidän Infrakitissä,” Ziani sanoo.

”Kynnys työkalun käyttämiseen on suhteellisen pieni verrattuna muihin ohjelmistoihin.”

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.