Roald Madsen AS

Roald Madsen AS är ett mångsidigt maskinentreprenörföretag som startade 1974. Sedan dess har företaget vuxit och i dagsläget har bolaget cirka 90 anställda som har hög kompetens och lång erfarenhet av branschen. Firman är verksam i hela norra Norge och såväl internationella som nationella och kommunala kunder. Några av företagets pågående projekt omfattar arbete på Tromsö Flygplats Terminal, Evenes skola och Bodö Smarthotel.

Huvudkontoret ligger i Tromsö och företaget erbjuder en rad tjänster, bland annat grävarbeten, bortforsling av massa och VA. Företaget har ett dotterbolag, Tromsö bergsprängning, som gör att det även går att anlita företaget för arbeten som omfattar borrning, sprängning och säkringsarbeten.

Det är ungefär ett år sedan Roald Madsen AS började använda Infrakit och av den anledningen var vi nyfikna på hur de har använt Infrakit i de olika projekten. Vi ringde upp Espen Bergø, som är anställd som mätingenjör i företaget. Espen jobbar med terrängmätning, maskinstyrning och markdata, och en av arbetsuppgifterna innebär att lägga upp och ladda ned data för maskinstyrning

Före och efter introduktionen av Infrakit

Espen berättar att arbetsdagarna såg annorlunda ut innan de började använda Infrakit. Då använde de sig av flera lösningar och i och med det lagrades alla data lokalt. Det var också svårare och mer tungarbetat att ta fram en fullständig översikt över tillgängliga filer och data på vad som uppmätt, och därmed gick det åt mycket tid till att dubbelkontrollera allt arbete och genomföra kvalitetssäkringsarbetet.

Nu när all data laddas upp i molnet ger det både bättre kontroll och sparar tid, berättar Espen.
«Med Infrakit har vi mycket bättre kontroll på vad som är uppladdat. Det är väldigt enkelt och även utan loggning blir tidsåtgången betydligt mindre»

Specifika funktioner för respektive projekt

Digitaliseringen av branschen blir standart i framtiden, säger Espen. Har berättar vidare att det både är de höga dokumentationskraven och en önskan om en företagseffektivisering som ligger till grund för att de valde en digital lösning. Med Infrakik blir kvalitetssäkringen av digitala data enklare eftersom allt sparas i molnlösningen.

En molnlösning som Infrakit är et sätt att jobba mer effektivt och noggrant på, säger Espen. Han menar att det är den kvalitetssäkring som Infrakit erbjuder som är den viktigaste funktionen eftersom företaget har så många pågående projekt.

«När man laddar upp kvalitetssäkringen så ligger den lättillgänglig för alla. Vi har väldigt många projekt i gång parallellt så det är lättare att hålla ordning på allt, man har mer kontroll. Och maskinerna och maskinstyrningssystemen, de fungerar på inmätning, så det är väldigt bra att kunna gör om mätningen igen och kontrollera den.»

Dessutom är samarbetet med Anders en trygghet. Espen säger att han ofta får snabb återkoppling om exempelvis en leverantör eller maskinförare är sen med att uppdatera uppgifter.

«Då får du ett svar på varför och att de ska ta hand om under dagen, så det fungerar väldigt bra och är användbart.»

Infrakit erbjuder en enkel lösning

Espen berättar att Infrakit har en låg inlärningströskel och är enkelt att implementera, men han ser även utmaningar med digitala verktyg. Det kan saknas teknisk kunskap hos de anställda och att de är rädda för att den nya lösningen är för komplicerad.

«Så sett har det inte varit en spikrak väg. Men när folk börjar använda Infrakit så går det snabbt att implementera Infrakit i hela organisationen.»

Även om Roald Madsen AS främst valde Infrakit för att ha alla maskinstyrningsdata på ett och samma ställa, har Espen även sett en ökad användning bland de som jobbar ute.

«Nu har de anställda börjat att ta med Infrakit ut i dikena där de använda lösningen för att se nivådata på kartbilderna och planritningar som är uppladdade i Infrakit. Det gör att de har en bra plan för hur arbetet ska utföras.»
Espen avslutar med att säga att han ser spännande möjligheter framöver och när branschen blir helt digital kommer alla maskindata bli mer strömlinjeformad och användningen av Infrakit ännu enklare.

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.