Roald Madsen AS

Roald Madsen AS on vuonna 1974 perustettu koneurakointialan yritys. Yritys on kasvanut vuosien myötä ja sen palveluksessa on tällä hetkellä yli 90 osaavaa ja kokenutta työntekijää. Roald Madsen AS toimii koko Pohjois-Norjan alueella ja sillä on asiakkaita niin valtakunnallisesti ja paikallisesti kuin kunnallisestikin. Yrityksen meneillään olevia projekteja ovat esimerkiksi Tromssan lentokentän terminaalin, Evenesin koulun ja Bodø Smart Hotellin urakointityöt.

Roald Madsen AS:n päätoimipaikka sijaitsee Tromssassa. Yrityksen palveluihin kuuluvat monentyyppiset koneurakointityöt kuten louhinta- ja maansiirtotyöt. Roald Madsen AS:n tytäryhtiö Tromsø Bergsprenging tuottaa poraus-, räjäytys- ja työturvapalveluita laajentaen siten yrityksen palveluiden tarjontaa.

Noin vuosi sitten Roald Madsen AS aloitti Infrakitin käytön lukuisissa projekteissaan. Haluammekin nyt kuulla, millaista hyötyä Infrakitistä on ollut näissä projekteissa. Juttelimme yrityksen maanmittausinsinööri Espen Bergøn kanssa. Bergøn tehtäviin kuuluu koneohjaustietojen määrittäminen ja lataaminen.

Työskentely ennen Infrakitin käyttöönottoa ja Infrakitin kanssa

Espen Bergø kertoo, että hänen työpäivänsä näyttivät erilaisilta ennen kuin Infrakit otettiin käyttöön. Aiemmin yritys käytti useita eri palveluita ja tieto tallennettiin paikallisesti. Oli myös vaikeampaa ja monimutkaisempaa saada täydellinen kokonaiskuva käytettävissä olevista tiedostoista ja mitattavasta datasta, joten aikaa kului paljon työn uudelleentarkistamiseen ja laadunvarmistukseen.

“Nyt tiedot ladataan pilveen, mikä säästää aikaa ja auttaa pitämään työskentelyn hyvin hallinnassa,” sanoo Espen.
“Infrakitin avulla pystymme hallitsemaan ladattavaa aineistoa paremmin. Ohjelma on hyvin helppokäyttöinen ja se säästää paljon aikaa.”

Projekteissa käytetyt toiminnot

“Digitalisaatiosta tulee alan tulevaisuuden standardi,” toteaa Espen,Hän jatkaa, että korkeat dokumentointivaatimukset ja halu toimia tehokkaammin yrityksenä vaikuttavat siihen, että yritys valitsee digitaalisen ratkaisun. Infrakitin ansiosta digitaalisen tiedon laadunvarmistus on aiempaa helpompaa, koska kaikki tallennetaan pilvialustalle.

“Infrakitin tyyppinen pilviratkaisu on tehokkaan ja tarkan työskentelyn perusta,” sanoo Espen. Hän painottaa myös, että laadunvarmistus (jonka Infrakit sisältää) on tällä hetkellä ohjelman tärkein toiminto yrityksen lukuisten meneillään olevien projektien vuoksi.

“Kun lataamme laadunvarmistuksen, se on oikeassa paikassa suhteessa toisiin. Meillä on paljon erilaisia projekteja ja Infrakitin ansiosta niiden seuranta ja hallinta on entistä helpompaa. Koneet ja koneohjausjärjestelmät toimivat mittauksen perusteella, joten on hyvä pitää tieto aina saatavilla, jotta se voidaan tarkistaa aina tarvittaessa.

Lisäksi yhteistyö Andersin kanssa sujuu näppärästi. Espen kertoo esimerkkinä tilanteen, jossa esimerkiksi toimittaja tai koneen käyttäjä tekee päivityksen myöhässä.

“Saat näppärästi vastauksen tiedusteluusi ja tiedon siitä, että asiat pistetään kuntoon pikaisesti. Tämä on todella kätevää!”

Infrakit tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun

Espen kertoo, että Infrakitiä on erittäin helppo käyttää jo pikaopastuksen perusteella. Toisaalta hänen mielestään digitaalisten työkalujen käyttämiseen liittyy myös haasteita. Tekninen tietämys saattaa olla puutteellista tai ohjelman käyttöä arvellaan liian monimutkaiseksi.

“Siinä mielessä tämä on ollut matka. Toisaalta sitten kun ihmiset alkavat käyttää Infrakitiä, se on helppo ottaa käyttöön koko organisaatiossa.”

Vaikka Roald Madsen AS aloitti Infrakitin käytön ensisijaisesti siksi, että kaikki sen koneohjaustiedot olisivat samassa paikassa, Espen näkee työkalun käyttämisen laajenneen myös kentällä työskenteleville työntekijöille.

“Infrakitiä on alettu käyttää myös itse työmailla: suunnitelman tiedot nähdään kätevästi Infrakitiin ladatussa karttakuvassa ja pohjapiirustuksissa. Näin oikeat suunnitelmat ovat käytettävissä näppärästi työn aikana.”

Espen kertoo vielä, että edessä siintää mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kun toimiala muuttuu täysin digitaaliseksi, koneohjausdatan siirto on entistäkin sujuvampaa ja Infrakitiä on entistäkin helpompaa käyttää.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.