Roald Madsen AS

Roald Madsen AS er en allsidig maskinentreprenør som ble etablert i 1974. Siden har bedriften vokst seg større, og den har i dag ca. 90 ansatte med høy kompetanse og lang erfaring i bransjen. Bedriften opererer i hele Nord-Norge og har kunder nasjonalt, lokalt og kommunalt. Noen av bedriftens pågående prosjekter innebærer arbeid på TLT -Tromsø Lufthavn Terminal, Evenes skole og Bodø Smarthotel.

Bedriften har hovedkontor i Tromsø og tilbyr en rekke tjenester, blant annet graving, masseforflytning og VA. Bedriften har også et datterselskap, Tromsø bergsprenging, som gjør det mulig for bedriften også å tilby tjenester som boring, sprengning og sikringsarbeider.
Det er omtrent ett år siden Roald Madsen AS tok i bruk Infrakit, og i den anledning ønsket vi å høre hvordan Infrakit har kommet til nytte på de forskjellige prosjektene. Vi tok en prat med Espen Bergø, som er oppmålingsingeniør i bedriften. Espen jobber med landmåling, maskinstyring og grunndata, og en av arbeidsoppgavene hans innebærer utlegging og nedlastning av maskinstyringsdata.

Før og etter bruken av Infrakit

Espen forteller at arbeidsdagene så annerledes ut før de tok i bruk Infrakit. Den gang benyttet de flere tjenester, og dataene ble dermed lagret lokalt. Det var også vanskeligere og mer tungvint å fremskaffe en totaloversikt over tilgjengelige filer og data på hva som var innmålt, og dermed gikk det mye tid til å dobbeltsjekke arbeid og gjennomføre kvalitetssikringer.

Nå som ting blir lastet opp i skyen betyr det både bedre kontroll og tidsbesparelser, forteller Espen.
«Med Infrakit så har vi mye bedre kontroll på hva som er lastet opp. Det er veldig enkelt, og selv uten å loggføre det så blir det spart mye tid.»

Spesifikke funksjoner brukt i prosjektene

Digitaliseringen av bransjen blir en standard i fremtiden, sier Espen. Han forteller videre at det både er de høye dokumentasjonskravene og ønsket om å bli mer effektiv som foretak som ligger til grunn for at en digital løsning ble valgt. Med Infrakit blir nemlig kvalitetssikringen av digitale data enklere fordi alt havner i skyløsningen.

En skyløsning som Infrakit er en måte å jobbe mer effektivt og nøyaktig på, sier Espen. Han peker på at det er kvalitetssikringen, som Infrakit tilbyr, som er den viktigste funksjonen akkurat nå på grunn av bedriftens mange pågående prosjekter.

«Når man laster opp kvalitetssikringen, så ligger den riktig i forhold til andre. Vi har veldig mange forskjellige prosjekter, så det er ganske enkelt å holde styr på det, man har mer kontroll. Og maskinene og maskinstyringssystemene, de fungerer på innmåling, så det er veldig fint å kunne ta de igjen og sjekke.»

I tillegg kommer samarbeidet med Anders godt med. Espen peker på at man ofte får raske svar dersom, for eksempel, en leverandør eller maskinstyrer er sen med å oppdatere.
«Da får man svar på hvorfor, og at de skal ta det av seg i dag, så det er veldig nyttig.»

Infrakit tilbyr en enkel løsning

Espen forteller at Infrakit er veldig enkel å ta i bruk etter en kjapp innføring, men han ser også utfordringer med digitale verktøy. Det kan være manglende teknisk kunnskap og at folk frykter at det er for komplisert.

«Sånn sett har det vært en vei å gå. Men når folk først tar i bruk infrakit, så går det raskt å implementere Infrakit i organisasjonen.»
Selv om Roald Madsen AS tok i bruk Infrakit først og fremst for å ha alle maskinstyringsdataene på én plass, har Espen også sett en økning i bruken hos dem som jobber ute.

«Nå har de ansatte begynt å ta Infrakit ut i grøftene, der de bruker det til se plandata i kartbilde og plantegninger som er lastet opp i Infrakit. Dette gjør at de enkelt har riktig planer for arbeidet som skal utføres.»

Espen avslutter med å si at han ser spennende muligheter fremover, og at når bransjen blir hel-digital vil flyten av maskinstyringsdata mer strømlinjeformet, og bruken av Infrakit enda enklere.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.