Fyra år med Infrakit för Risa

Risa grundades i Nærbø 1948 och är i dag en av Norges största anläggningsentreprenörer. Det privatägda företaget har fokus på HMS, kunder, kvalitet och kompetens, och företaget har i dagsläget cirka 500 anställda.
Risa har en rad projekt inom anläggning, drift, underhåll och anläggningstjänster, och företaget tar sig an uppdrag i hela landet.

Risa har bland annat jobbat med flera stora energiprojekt som vindkraftsparker, transportprojekt och drift- och underhållskontrakt. Företaget har aktivt använt Infrakit som verktyg de senaste fyra åren och därför var vi intresserade av att höra i vilka processer Infrakit har använts och i vilka delar av projekten som Infrakit fungerar extra bra. För att få en bild av jämförelsen kontaktade vi Risas BIM-koordinator Ellen Størkersen och projektledare Jarle Vatne.

Användningsområden

Jarle, som i dag jobbar med ett stort transportprojekt i Sandnes har använt Infrakit sedan det introducerades i företaget. Han berättar att Risa fick upp ögonen för plattformen under InfraBIM i Finland för fyra år sedan. Då fick de en demonstration av hur Infrakit fungerar och strax därefter tog de kontakt med Anders som hjälpte dem med implementeringen.

Vi har använt Infrakit sedan dess, främst till maskinstyrning och för att skicka maskinstyrningsdata till maskinerna […] De senaste två åren har vi använt Infrakit mycket i anbudsprocessen – vi lägger in anbudsunderlaget, tar med oss en surfplatta med Infrakit ut på fältet, tar bilder och orienterar oss, så det har blivit mycket enklare.

I dag är företaget i en fas där de vill använda Infrakit i en ännu större utsträckning och det är önskvärt att få ut och kunna ladda upp all projektinformation via en surfplatta ute på fältet. Ellen berättar att redan är en bra bit på väg och att Infrakit ofta är en naturlig del av arbetet som sker utanför kontoret.

Innan och efter Infrakit

Jarle berättar att arbetet har blivit mycket enklare efter att Infrakit började användas.

Infrakit ger en bra översikt över modellerna som används ute på fältet. Man ser var maskinerna är och det är enkelt ladda ner data och annan information.

De största fördelarna, enligt Jarlse, är att allt blir mer visuellt, översikten är bättre och det är enklare att orientera sig.

Ellen säger att det är enkelt att följa upp projekten med maskinförarna. En av fördelarna är att det går att se om rätt data används vid rätt tillfälle. Det går till och med att använda Infrakit på mobilen för att försäkra sig om att man arbetar med de senast uppdaterade filerna, säger Ellen.

När vi pratar om att hålla ner kostnader och spara tid, berättar Jarle att det finns det anledning att tro att kostnaderna minskar för att kvaliteten blir bättre.

När kvaliteten blir bättre, blir det också färre fel och mindre felmarginaler, och det är lätt att upptäcka felen tidigt.

De största fördelarna med Infrakit

Risa använder många av de funktioner som finns i Infrakit, men det är några av dem som Ellen och Jarle vill lyfta fram lite extra. Medan Jarle tycker att det bästa med Infrakit har är att den är webbaserad och enkelt att använda, belyser Ellen hur enkelt det är att se var i modellen man befinner sig i förhållande till arbetet ute på fältet, och hon tycker också att bilderna med georeferenser är ett stort plus:

Du slipper hoppa in i en maskin eller tar fram GPS-koordinater. I stället kan du använda mobilen och få en översikt över var du är och det som ska byggas. Det är en väldigt bra lösning att ha med på ett anläggningsarbete. Och tar man bilder får de georeferenser.

Jarle och Ellen avslutar med att säga att de är mycket nöjda med Infrakit. Det är användbart för alla att använda appen, inte enbart för de som är på plats där arbetet utförs utan även för förmän och andra i projektet. Dessutom är det enkelt att få hjälp och uppföljning av Anders. Både Ellen och Jarle ser fram emot utvecklingen av en bättre 3D-visualisering.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.