Risalla on neljä vuotta Infrakitin käyttöä takana

Risa perustettiin vuonna 1948 Nærbøssä, ja se on yksi Norjan suurimmista rakennusurakoitsijoista. Yksityisomistuksessa olevalla yrityksellä on yli 550 työntekijää, ja se keskittyy erityisesti terveyteen, turvallisuuteen sekä ympäristöön, asiakkaisiin, laatuun ja osaamiseen.

Risa on osallisena useissa eri rakennusalan sekä käyttö- ja kunnossapitotoimialojen hankkeissa, ja se tekee toimeksiantoja ympäri Norjaa.

Yritys on ollut mukana esimerkiksi useissa suuren kokoluokan energia-alan hankkeissa, kuten esimerkiksi tuulivoimapuisto- ja kuljetushankkeissa sekä käyttö- ja kunnossapitosopimuksissa. Risa on käyttänyt Infrakit-työkalua aktiivisesti viimeisten neljän vuoden ajan, joten olimme luonnollisesti hyvin kiinnostuneita kuulemaan lisää siitä, miten Infrakit on tukenut yrityksen prosesseja ja hankkeita. Kysyimme asiasta Risan BIM-koordinaattori Ellen Størkersenilta ja projektipäällikkö Jarle Vatnelta.

Käyttökohteet

Jarle, joka työskentelee parhaillaan suuressa kuljetusalan hankkeessa Sandnesissa, otti Infrakitin käyttöön heti alusta alkaen. Hänen mukaansa Risa tajusi alustan tuomat mahdollisuudet InfraBIM-tapahtumassa Suomessa neljä vuotta sitten. Tutustuttuaan Infrakitin käyttöön yritys ei aikaillut, vaan otti pian yhteyttä Andersiin, joka auttoi heitä alustan käyttöönotossa.

Olemme käyttäneet Infrakitiä siitä asti pääasiassa koneohjaukseen ja koneohjaustietojen lähettämiseen koneille […] Viimeisten kahden vuoden aikana olemme vähitellen alkaneet käyttää sitä myös osana tarjouskilpailuja: osallistuessamme tarjouskilpailuun voimme ottaa työmaalle mukaan tabletin, jolla käyttää Infrakitiä, ottaa kuvia ja havainnollistaa asioita paikan päällä, ja tämä on ollut oikea jymymenestys.

Nyt yritys on kuitenkin vaiheessa, jossa se haluaa hyödyntää Infrakitiä laajemmin ja pyrkii hyödyntämään ennustettuja tietoja myös työmailla tablettien avulla. Ellenin mukaan projekti on jo edennyt, ja Infrakitiä hyödynnetään nykyään usein myös kentällä.

Ennen ja jälkeen Infrakitin

Jarle kertoo, että Infrakitin käyttöönotto on helpottanut työskentelyä huomattavasti.

”Infrakit antaa hyvän yleiskuvan malleista, joita koneet käyttävät. Se näyttää myös, missä koneet ovat, ja helpottaa tietojen hakemista”, Jarle sanoo.

”Suurin ero ennen ja jälkeen Infrakitin käyttöönoton on se, että prosessi on nyt huomattavasti visuaalisempi. Asioista saa paremman yleiskuvan, ja järjestelmä helpottaa orientoitumista”, hän kertoo.

Ellenin mukaan Infrakitin ansiosta työmaan tapahtumia on helppo seurata. Yksi suurimmista eduista on, että järjestelmä näyttää, käytetäänkö oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Infrakitiä on mahdollista käyttää jopa puhelimella. Näin voit varmistaa, että käytössäsi ovat aina tiedostojen uusimmat versiot.

Säästöistä ja toimitusajoista puhuttaessa Jarle sanoo, että on todennäköistä, että kustannukset ovat aiempaa alhaisemmat, sillä laatu tulee olemaan parempaa.

”Kun laatu paranee, virheiden mahdollisuuksia ja virhemarginaaleja on vähemmän, ja mahdolliset virheet on helppo huomata”, Ellen toteaa.

Infrakitin suurimmat edut

Risa on hyödyntänyt Infrakitin eri toimintoja monipuolisesti, mutta muutamiin asioihin Ellen ja Jarle ovat erityisen tyytyväisiä. Jarle huomauttaa, että Infrakitin etuna on se, että alusta on verkkopohjainen ja siksi helppokäyttöinen. Ellen sitä vastoin on erityisen tyytyväinen siihen, miten kätevästi Infrakitin avulla voi paikan päällä nähdä, missä kohtaa mallia kullakin hetkellä seisoo. Hänen mielestään myös geokoodatut kuvat ovat iso plussa:

Sinun ei tarvitse hypätä työkoneeseen tai käyttää erillistä GPS-laitetta. Jo pelkän matkapuhelimen avulla voit saada hyvän yleiskuvan siitä, missä olet ja mitä tullaan rakentamaan. Ratkaisu on työmaalla hyvin suoraviivainen. Myös esimerkiksi valokuvat on geokoodattu.

Jarle ja Ellen toteavat loppuun olevansa hyvin tyytyväisiä Infrakitiin. Heidän mielestään sovellus on ollut hyödyksi paitsi ruohonjuuritason työntekijöille, myös puheenjohtajille ja muille projektin osapuolille. On myös helppoa pyytää Andersilta tukea tai seurantaa, ja odotamme innolla parempaa 3D-visualisointia.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.