Fire år med bruk av Infrakit i Risa

Risa ble grunnlagt i 1948 på Nærbø og er i dag en av Norges største anleggsentreprenører. Det privateide firmaet har fokus på HMS, kunder, kvalitet og kompetanse, og bedriften består i dag av cirka 550 ansatte.

Risa har en rekke prosjekter innenfor anlegg, drift, vedlikehold, anleggstjenester, og bedriften tar på seg oppdrag i hele landet.
Risa har blant annet jobbet på flere store energiprosjekt som vindparker, samferdselsprosjekt og drift- og vedlikeholdskontrakter.

Bedriften har aktivt brukt Infrakit som verktøy i fire år nå, og derfor var vi interessert i å høre om hvilke prosesser Infrakit har blitt brukt i, samt i hvilke deler av prosjektene Infrakit kommer godt med. I den sammenheng har vi tatt en prat med BIM-koordinator i Risa, Ellen Størkersen, og prosjekteringsleder Jarle Vatne.

Bruksområder

Jarle, som i dag jobber med et stort samferdselsprosjekt i Sandnes, var med fra begynnelsen med Infrakit. Han forteller at Risa fikk øynene opp for plattformen under InfraBIM i Finland for fire år siden. Der hadde de sett hvordan Infrakit ble brukt, og derfra var ikke veien lang før de tok de kontakt med Andres, som hjalp dem med implementeringen.

Vi har brukt Infrakit siden da, primært på maskinstyring og for å sende maskinstyringsdata til maskinene […] Etter hvert de siste 2 årene har vi brukt det mye i anbudsprosessen – vi legger inn tilbudsgrunnlaget, tar med oss et nettbrett med Infrakit ut i felt, og tar bilder og orienterer oss, så det har vært en stor suksess.

I dag er bedriften i en fase hvor de ønsker å bruke Infrakit mer, og det er ønskelig å få prosjekterte data ut i felt via nettbrett. Ellen forteller at de allerede er godt i gang, og at Infrakit ofte er med ute i felten.

Før og etter Infrakit

Jarle forteller at det har blitt mye enklere etter å ha tatt i bruk Infrakit.

Infrakit gir en god oversikt over modellene som brukes ute i felt. Man ser hvor maskinene er, og man kan enkelt hente ut data.
De største forskjellene før og nå, sier Jarle, er at det nå er mer visuelt, man har bedre oversikt og det er enklere å orientere seg.

Ellen sier at det er enkelt å følge med på de som er ute i maskinene. En av fordelene er at man kan se om korrekt data blir brukt til korrekt tid. Da kan du til og med bruke Infrakit på mobiltelefonen for å forsikre seg om at man arbeider med de nyeste filene, sier Ellen.
Når vi snakker om sparte kostnader og spart tid, kan Jarle fortelle at det er god grunn til å tro at kostnadene blir mindre fordi kvaliteten blir bedre.

Når kvaliteten blir bedre, blir det mindre feilkilder og feilmarginer, og det er lett å avdekke feil.

De største fordelene med Infrakit

Risa har tatt i bruk mange av de forskjellige funksjonene i Infrakit, men det er et par ting Ellen og Jarle vil skryte litt ekstra av. Mens Jarle påpeker at fordelen med Infrakit er at den er webbasert og enkel å håndtere, skryter Ellen av hvor hendig det er å se hvor man er i forhold til modellen ute i felten, samt at georefererte bilder er et stort pluss:

Du slipper å hoppe inn i en maskin eller ta frem GPS. I stedet kan du bruke mobiltelefonen, og få en oversikt over hvor du er, og hva som skal bygges. Det er en veldig grei løsning å ha på et anlegg. Og billedtaking for eksempel, alt er georeferert.

Jarle og Ellen avslutter med å si at de er svært fornøyde med Infrakit. Det er nyttig for alle i et prosjekt å bruke appen, ikke bare for de ute på arbeidet, men også for formenn og andre i prosjektet. Dessuten er det enkelt å få hjelp og oppfølging av Anders, og vi ser frem til bedre 3D-visualisering.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.