Edelaraudtee AS digitaliserar sina byggprocesser med Infrakit

Edelaraudtee AS är ett järnvägsföretag inom infrastruktur som ingår i Edelaraudtee Group och är verksamt i Estland. Företaget förvaltar 223,8 km järnvägslinjer (138,9 km på linjen Tallinn-Lelle-Pärnu, 79,6 km på linjen Lelle-Türi-Viljandi och 5,3 km på linjen Liiva-Ülemiste) och 11 järnvägsstationer, samt 20 passagerarplattformar utanför stationerna.

Edelaraudtee AS tillhandahåller tjänster för järnvägsinfrastruktur och trafikledning till operatörer för järnvägstransporter, samt till ägare av rälsfordon. Företaget har närmare 100 anställda.

Projektbeskrivning

I januari 2021 inleddes renoveringsprocessen av linjen Tallinn-Lelle-Pärnu mellan stationerna Rapla och Lelle. Hela renoveringsprocessen startade under 2021 med att via konsulter hitta de bästa horisontella/vertikala alternativen. Byggandet av nya snabbare och säkrare linjer ska påbörjas under 2023. Det handlar om 20 km gammal järnväg som renoveras.

Projektets geografiska läge

Varför de använder Infrakit

Edelaraudtee ville börja använda sina design- och konstruktionsprocesser på ett modernt sätt – och dra nytta av modellbaserad design och konstruktion. De började använda Infrakit som gemensam datamiljö eftersom de kunde hantera dokument, ritningar och modeller i samma miljö. Och det är viktigt att använda de senaste ortofotona från Estlands lantmäterimyndighet via WMS-tjänsten.

Hur lätt var det att börja använda Infrakit?

”Med alla nya mjukvarulösningar var det knepigt i början, men vi är säkra på att inom fem år är det vanligt att alla dagligen använder Infrakit eller liknande lösningar som arbetsmiljö”, säger Rain Kaarjas, styrelseledamot i Edelaraudtee AS. För oss var det bekvämt att börja med Infrakit där vi inte behövde använda några andra programvaror för att se modeller, bakgrundskartor och designalternativ i en och samma miljö.

Att analysera olika vertikala lösningar

Var det några problem med att använda Infrakit?

Vi hade vissa problem med att visa IFC-modeller, men med små justeringar i modellfilerna kunde detta åtgärdas, vilket kan ses på följande bild.

För att sammanfatta Edelaraudtee AS pilotprojekt inom digitalisering – alla inom infrastruktur måste börja med digitalisering någon gång – det är bättre att börja idag än om fem år. Att hitta innovationsvänliga partners och lämpliga mjukvaruplattformar är avgörande i den här processen. ”Vi är alltså på väg mot en lyckad första digitalt byggda järnväg någonsin i Edelaraudtee AS” – sammanfattar Rain Kaarjas.

Rain Kaarjas,
Styrelseledamot
Edelaraudtee AS

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.