Edelaraudtee AS digitaliserer byggeprosessene sine med Infrakit

Edelaraudtee AS er et jernbaneinfrastrukturselskap i Edelaraudtee Group som opererer i Estland. Selskapet administrerer 223,8 km med jernbanelinjer (138,9 km på linjen Tallinn–Lelle–Pärnu, 79,6 km på linjen Lelle–Türi–Viljandi og 5,3 km på linjen Liiva–Ülemiste) og 11 jernbanestasjoner, pluss 20 passasjerplattformer utenfor stasjoner.

Edelaraudtee AS leverer jernbaneinfrastrukturtjenester og trafikkstyring til jernbanetransportoperatører og eiere av rullende materiell. Selskapet har nesten 100 ansatte.

Prosjektbeskrivelse

I løpet av januar 2021 startet de renoveringsprosessen på Tallinn-Lelle-Pärnu-linjen mellom stasjonene i Rapla og Lelle. Hele renoveringsprosessen startet i løpet av 2021 med å finne de beste horisontale/vertikale alternativene gjennom konsulenter. Ny raskere og sikrere linjebygging bør starte i løpet av 2023. Det er omtrent 20 km med gammel jernbanerenovering.

Plassering av prosjektet

Hvorfor de bruker Infrakit

Edelaraudtee ønsket å begynne å bruke deres design- og byggeprosesser på en moderne måte – og benytt modellbasert design og konstruksjon. De startet å bruke Infrakit som sitt felles datamiljø, side de kunne håndtere dokumenter, tegninger og modeller i samme miljø. Det er viktig å bruke de nyeste ortofotoene fra estisk landbord via WMS-tjenesten

Hvor enkelt var det å begynne å bruke Infrakit?

«Med alle nye programvareløsninger var det vanskelig i begynnelsen, men vi er sikre på at det etter 5 år er vanlig at alle bruker Infrakit eller lignende løsninger daglig som arbeidsmiljø», sier Rain Kaarjas, styremedlem i Edelaraudtee AS. For oss var det behagelig å starte med Infrakit hvor vi ikke trengte å bruke noen annen programvare for å se modeller, bakgrunnskart og designalternativer i ett miljø.

Analyse av forskjellige vertikale løsninger

Var det noen problemer med å bruke Infrakit?

Vi hadde noen problemer med å vise IFC-modeller, men med små justeringer av modellfiler som kan ses på bildet nedenfor.

For å oppsummere Edelaraudtee AS digitaliseringspilotering – alle innen infra-konstruksjon må starte digitalisering en dag, det er bedre å starte det i dag enn etter 5 år. I denne prosessen er det avgjørende å finne innovasjonsvennlige partnere og passende programvareplattformer.
«Så, vi er i gang mot en vellykket første digitalt bygget jernbane i Edelaraudtee AS», oppsummerer Rain Kaarjas

Regn Kaarjas,
Styremedlem
Edelaraudtee AS

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.