Edelaraudtee AS digitalisoi rakennusprojektinsa Infrakitin avulla

Edelaraudtee AS on Virossa toimiva raideinfrastruktuuriin erikoistunut yhtiö, joka on osa Edelaraudtee-konsernia. Sen hallinnassa on 223,8 km rataosuuksia (138,9 km osuudella Tallinna-Lelle-Pärnu, 79,6 km osuudella Lelle-Türi-Viljandi, ja 5,3 km Liiva-Ülemiste-välinen osuus), 11 rautatieasemaa sekä 20 matkustajalaituria asemien ulkopuolella.

Edelaraudtee AS tarjoaa raideinfrastruktuuripalveluita ja liikenteen hallintaa rautatieliikenteen harjoittajille ja liikkuvan kaluston omistajille. Yritys työllistää lähes 100 työntekijää.

Hankekuvaus

Tallinna-Lelle-Pärnu-rataosuuden kunnostus aloitettiin Raplan ja Lellen asemien välillä tammikuussa 2021. Koko rataosuuden kunnostus alkoi myös vuoden 2021 aikana, kun asiantuntijat löysivät parhaat horisontaaliset ja vertikaaliset vaihtoehdot. Uuden nopeamman ja turvallisemman rataosuuden rakentamisen arvioidaan alkavan vuoden 2023 aikana. Se tarkoittaa vanhan rautatien peruskorjausta noin 20 kilometrin matkalta.

Hankkeen sijainti

Miksi juuri Infrakit?

Edelaraudtee halusi nykyaikaistaa suunnittelu- ja rakennusprosessejaan ja hyödyntää mallipohjaista suunnittelua ja rakentamista. Edelaraudtee alkoi käyttää Infrakitiä kaikkien osapuolten yhteisenä alustana, koska tämä mahdollisti dokumenttien, piirustusten ja mallien käsittelyn samassa ympäristössä. Lisäksi heille on tärkeää pystyä käyttämään Viron maanmittauslaitoksen ortokuvia WMS-palvelun kautta.

Kuinka helppoa Infrakitin käytön aloittaminen oli?

“Meillä oli aluksi hankaluuksia, kuten kaikkien muidenkin uusien ohjelmistoratkaisujen kanssa, mutta nyt olemme vakuuttuneita siitä, että viiden vuoden sisällä kaikki alan toimijat käyttävät joko Infrakitiä tai jotain samantyyppistä ratkaisua päivittäin työympäristönään”, toteaa Edelaraudtee AS:n hallituksen jäsen Rain Kaarjas. Oli helppoa aloittaa Infrakitillä, koska näemme nyt kaikki mallit, taustakartat ja suunnitteluvaihtoehdot samalla alustalla.

Eri vertikaalisten ratkaisujen analysointi

Oliko Infrakitin käytössä mitään ongelmia?

Meillä oli aluksi vaikeuksia IFC-mallien näyttämisessä, mutta ongelma hävisi mallitiedostoihin tehtyjen pienten muutosten myötä, kuten alla olevasta kuvasta voi havaita.

Yhteenvetona Edelaraudtee AS:n digitalisaation pilotoinnista voidaan todeta: infrarakentaminen digitalisoituu joka tapauksessa, siksi on hyvä aloittaa uudistustoimet heti. Innovointiin kannustavien kumppanien ja sopivien alustojen löytäminen on tällaisessa prosessissa ratkaisevan tärkeää.
“Edelaraudtee AS on nyt onnistuneesti matkalla kohti ensimmäistä digitaalisesti rakennettua rautatietä”, toteaa Rain Kaarjas.

Rain Kaarjas
Hallituksen jäsen
Edelaraudtee AS

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.