Destias projekteringskoordinator Krista Uutela forteller oss om arbeidet med det omfattende byggeprosjektet Mutkalampi-vindpark

Destia, Finlands største selskap for infrastrukturtjenester, bygde vindparkinfrastruktur for Vestas Wind Systems for Mutkalampi-vindparken i det sentrale og nordlige Österbotten i Finland. Med 69 turbiner blir vindparken Finlands største. Energiproduksjonen begynne i to faser: i slutten av 2022 og i juli–september 2023.

 

Destia utformet og bygde veiene til vindkraftparken, i tillegg til å lage fundamentene for turbinene. De leverte også mellomspentkablingen til vindparkens elektriske nettverk. I prosjektet brukte Destia Infrakits toppmoderne digitale prosjektteknologi og de resulterende dataene. Det ble gjort for å sikre fullføring av prosjektet i henhold til tidsplanen og til de nøyaktige spesifikasjonene.

Krista Uutela var projekteringskoordinator i Mutkalampi-prosjektet. Vi intervjuet henne for å få innsikt i koordinatorens syn på bruken av Infrakit.

Hva brukte dere Infrakit til, og hvilke funksjoner brukte dere?

«Vi brukte Infrakit for å se modeller og tverrsnitt samt til masseberegninger, og for å se på bilder tatt av droner på forskjellige deler av byggeplassen. Da vi koordinerte projektering og konstruksjon, kunne vi med Infrakit overvåke fremdriften av arbeidet og justere projekteringsplanen deretter basert på byggeplanen.»

Hvordan skiller det å jobbe med et prosjekt som dette seg fra andre typer prosjekter?

«Byggeplassen var stor, og projekterings- og byggeplanene var stramme. Det var veldig lite tid til å projektere, derfor gikk projektering og konstruksjon nesten i det samme tempoet.»

Hva var de viktigste fordelene for dere? Lærte dere noe nytt?

«Ja. Det var en stor fordel å kunne overvåke fremdriften i byggefasen. Vi hadde prosjektkoordinatorer spredt over hele Finland, derfor var det umulig å samle alle på byggeplassen. Infrakit muliggjorde oppdatert overvåking og allokering, noe som var svært viktig på en så stort byggeplass. Jeg lærte også å bruke Infrakits masseberegningsfunksjon.»

Hva vil du si til dem som vurderer å kjøpe Infrakit?

«Infrakit gjør det enkelt å overvåke fremdriften på byggeplassen i sanntid, og er også nyttig i planleggingen. Spesielt med store byggeplasser er det viktig at projekteringsteamet også kan overvåke fremdriften til byggeplassen, og diskutere ting med utvikleren. Infrakit var et veldig godt felles verktøy.»

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.